Prometriq od 1998 roku wspiera firmy i instytucje publiczne w skutecznym zarządzaniu projektami.  Od 2012 roku specjalizujemy się w projektach związanych z ochroną zdrowia, współpracując z podmiotami leczniczymi, samorządami oraz Ministerstwem Zdrowia. Prowadzimy projekty badawcze, doradcze i szkoleniowe. Stosujemy metodykę opartą o zasady EBM.

więcej…

Projekty szkoleniowe – bezpłatne dla pracowników ochrony zdrowia

e-szkolenie dla pracowników POZ

bezpłatne szkolenie dla lekarzy POZ, pielęgniarek i kadry zarządzającej

Certyfikowany partner czp

wczesne wykrywanie objawów zaburzeń psychicznych (dla lekarzy POZ, pielęgniarek, ratowników i psychologów)

Zarządzanie w ochronie zdrowia

26 edycji do końca maja 2019 r. (w 2018 roku Wrocław, Warszawa, Toruń, Katowice)

Medmetriq

system raportów i analiz benchmarkingowych wspierających zarządzanie szpitalem

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast