Dobrostan

Prometriq Akademia Zarządzania wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji nałożonych na nie zadań w zakresie zdrowia publicznego. Oferujemy przygotowanie raportu dotyczącego lokalnych uwarunkowań programów zdrowotnych oraz monitoringu uzyskiwanych rezultatów na tle innych JST. Analiza dostępnej infrastruktury, kadry, potencjału społecznego i środków finansowych jest niezbędna do prawidłowego opracowania zalecanej przez NIK lokalnej strategii zdrowotnej. Zainteresowanych otrzymaniem oferty DOBROSTAN® oraz terminami szkoleń dla pracowników JST prosimy o bezpośredni kontakt.

Lokalne uwarunkowania realizacji programów zdrowotnych
– program seminarium dla przedstawicieli samorządów terytorialnych.

 

9.30-10.00 Recepcja i poranna kawa
10.00-10.30 Wprowadzenie do seminarium – dlaczego metody i działania skuteczne w jednej lokalizacji nie zawsze sprawdzają się w innej?
10.30-12.00 Lokalne uwarunkowania realizacji programów zdrowotnych – rekomendacje ekspertów
12.00-12.30 Przerwa i poczęstunek
12.30-13.15 Zasoby niezbędne do realizacji programów zdrowotnych (kadra, infrastruktura, wyposażenie)

Sposób monitorowania i ewaluacji programu oraz sprawozdawczość

Koszty jednostkowe i całkowite stanowiące budżet programu

13.15-14.00 Metodyka realizacji programów zdrowotnych uwzględniająca uwarunkowania lokalne – krok po kroku
 14.00-15.00 Pytania i odpowiedzi

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast