Dobrostan

Prometriq Akademia Zarządzania wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji nałożonych na nie zadań w zakresie zdrowia publicznego. Oferujemy przygotowanie raportu dotyczącego lokalnych uwarunkowań programów zdrowotnych oraz monitoringu uzyskiwanych rezultatów na tle innych JST. Analiza dostępnej infrastruktury, kadry, potencjału społecznego i środków finansowych jest niezbędna do prawidłowego opracowania zalecanej przez NIK lokalnej strategii zdrowotnej. Zainteresowanych otrzymaniem oferty DOBROSTAN® oraz terminami szkoleń dla pracowników JST prosimy o bezpośredni kontakt.

Przedstawicieli JST zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w dniu 22 czerwca 2108 r.

Lokalne uwarunkowania realizacji programów zdrowotnych
– seminarium dla przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Warszawa, 22 czerwca 2018 r. godziny: 10:00-14:00.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, ul. Chocimska 24,
sala konferencyjna im.prof. Feliksa Przesmyckiego – nr 307 budynek C IIIp.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatną publikację z cyklu e-MBA w ochronie zdrowia:

„Koordynowana Opieka Zdrowotna” oraz „Antykorupcja w ochronie zdrowia”.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

 

Program

9.30-10.00 Recepcja i poranna kawa
10.00-10.30 Przywitanie gości – wprowadzenie do seminarium
10.30-12.00 Prezentacja raportu PROWADZENIE MONITORINGU ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Raport za rok 2016 w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Lokalne uwarunkowania realizacji programów zdrowotnych – prezentacja wyników badania i rekomendacje ekspertów – Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie

12.00-12.30 Przerwa i poczęstunek
12.30-13.15 Dobre praktyki – wystąpienia przedstawicieli samorządów

Zasoby niezbędne do realizacji programów zdrowotnych (kadra, infrastruktura, wyposażenie)

Sposób monitorowania i ewaluacji programu oraz sprawozdawczość

Koszty jednostkowe i całkowite stanowiące budżet programu

13.15-14.00 Metodyka realizacji lokalnych programów zdrowotnych – rekomendacje ekspertów, podsumowanie spotkania.
Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Nazwa instytucji (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Na powyższy adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie udziału oraz informacje organizacyjne.

Numer telefonu (wymagane)

Na powyższy numer telefonu wysłany zostanie sms w przypadku zmian organizacyjnych.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych oraz wizerunku przez firmę Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-704, ul. Bohaterów Monte Casino 15, na potrzeby realizacji seminarium DOBROSTAN.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast