Dobrostan

Prometriq Akademia Zarządzania wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji nałożonych na nie zadań w zakresie zdrowia publicznego. Oferujemy przygotowanie raportu dotyczącego lokalnych uwarunkowań programów zdrowotnych oraz monitoringu uzyskiwanych rezultatów na tle innych JST. Analiza dostępnej infrastruktury, kadry, potencjału społecznego i środków finansowych jest niezbędna do prawidłowego opracowania zalecanej przez NIK lokalnej strategii zdrowotnej. Zainteresowanych otrzymaniem oferty DOBROSTAN® oraz terminami szkoleń dla pracowników JST prosimy o bezpośredni kontakt.

Lokalne uwarunkowania realizacji programów zdrowotnych
– program seminarium dla przedstawicieli samorządów terytorialnych.

 

9.30-10.00 Recepcja i poranna kawa
10.00-10.30 Przywitanie gości – wprowadzenie do seminarium
10.30-12.00 Prezentacja raportu PROWADZENIE MONITORINGU ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Raport za rok 2016 w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Lokalne uwarunkowania realizacji programów zdrowotnych – prezentacja wyników badania i rekomendacje ekspertów – Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie

12.00-12.30 Przerwa i poczęstunek
12.30-13.15 Dobre praktyki

Zasoby niezbędne do realizacji programów zdrowotnych (kadra, infrastruktura, wyposażenie)

Sposób monitorowania i ewaluacji programu oraz sprawozdawczość

Koszty jednostkowe i całkowite stanowiące budżet programu

13.15-14.00 Metodyka realizacji lokalnych programów zdrowotnych – rekomendacje ekspertów, podsumowanie spotkania.
Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast