eMBA w ochronie zdrowia

e-MBA w ochronie zdrowia to kurs zarządzania składający się z sesji stacjonarnych, szkoleń e-learningowych oraz pracy własnej z wykorzystaniem dostarczonych uczestnikom materiałów. Nazwa e-MBA nawiązuje do formuły realizacji kursu oraz jego celu, którym jest aktualizacja i doskonalenie wiedzy menedżerów sektora zdrowia. Projekt jest realizowany we współpracy z Polską Federacją Szpitali oraz Wydawnictwem Termedia. Oferta jest dostępna od jesieni 2019 r.

Zainteresowanych już dziś zapraszamy do udziału w kursie nieodpłatnym – Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych – realizowanym w ramach projektu POWER 5.2 >> Informacje i zapisy

Fragment publikacji przygotowanej w ramach materiałów szkoleniowych „Koordynowana Opieka Zdrowotna”.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast