eMBA w ochronie zdrowia

„e-MBA w ochronie zdrowia” to kurs zarządzania składający się z sesji stacjonarnych (5), szkoleń e-learningowych (10 lekcji) oraz pracy własnej z wykorzystaniem dostarczonych uczestnikom materiałów. Nazwa e-MBA nawiązuje do formuły realizacji kursu oraz jego celu, którym jest aktualizacja i doskonalenie wiedzy menedżerów sektora zdrowia. Kurs skierowany jest do obecnych
i przyszłych absolwentów studiów podyplomowych MBA, którzy chcą pogłębić praktyczną znajomość specyfiki zarządzania w sektorze zdrowia. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną symulacje komputerowe i gry decyzyjne.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów-praktyków. Wszyscy uczestnicy otrzymują komplet podręczników e-MBA i dostęp do e-platformy.

Zaliczenie kursu wymaga zwięzłego opracowania (1-2 strony) dotyczącego jednego z poniższych zagadnień:

  1. Propozycja rozwiązania systemowego, powodująca wzrost jakości i konkurencyjności usług przy jednoczesnym zapewnieniu zachowania zasady solidaryzmu społecznego.
  2. Propozycja usprawnienia organizacyjnego we własnej placówce (poprzez poprawę jakości, zwiększenie komfortu pacjentów, ograniczenie kosztów, ograniczenie czasochłonności wykonywanych zadań itp.) możliwego do zastosowania bez konieczności pozyskania dodatkowego finansowania lub zasobów.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione poprzez możliwość prezentacji w trakcie Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management, która odbywa się corocznie w Warszawie (specjalna sesja połączona z uroczystym rozdaniem dyplomów e-MBA).

Projekt jest realizowany we współpracy z Polską Federacją Szpitali. Zapisy na edycje rozpoczynające się jesienią 2019 roku przyjmujemy od czerwca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programem, prowadzącymi i uczestnikami kursu podczas sesji specjalnej e-MBA w ramach XIII Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management w Warszawie w czerwcu 2019 r. Wstęp wolny – zapisy:  www.termedia.pl/konferencje.

Już dziś zapraszamy do udziału w kursie nieodpłatnym – Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych – realizowanym od IX 2018 r. do V 2019 r. w ramach projektu POWER 5.2 >> Informacje i zapisy.  Uwaga – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zostanie zablokowany z powodu braku miejsc prosimy o wybranie innego kursu w odpowiadającej Państwu lokalizacji. Na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć potwierdzimy listy zgłoszeń i przekażemy informację na temat możliwości bezpłatnego uzupełnienia modułów brakujących do zaliczenia całego programu e-MBA (możliwość taką otrzymają wszyscy uczestnicy kursów realizowanych w ramach tego projektu). Od jesieni 2019 kurs e-MBA będzie płatny.

Fragment publikacji przygotowanej w ramach materiałów szkoleniowych „Koordynowana Opieka Zdrowotna”.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast