Projekty badawcze

Prometriq czynnie uczestniczy w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych związanych ze zdrowiem publicznym. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania w tym obszarze, wspierając zespoły naukowców merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. Zapraszamy do kontaktu.

Wybrane z realizowanych przez nas projektów:

Platforma Informacji Medycznych to projektu badawczo-rozwojowy realizowany przez Prometriq w ramach Programu INNOTECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Problem badawczy projektu dotyczył możliwości zebrania, analizy i prezentacji danych pochodzących z różnych niezależnych i rozproszonych źródeł w sposób, który zapewni ich jednorodność i możliwość wykorzystania w praktyce planowania alokacji zasobów w skali kraju oraz zarządzania efektywnością w skali poszczególnych jednostek medycznych.

Rezultaty projektu to m.in.:

  • baza wskaźników porównawczych dotyczących efektywności zarządzania szpitalami w wielu aspektach, w tym zarządzania ryzykiem
  • controlling medyczny – metodyka analizy porównawczej wskaźników medycznych i finansowych z wykorzystaniem specjalistycznej aplikacji Medmetriq, wdrożonej w kilkudziesięciu szpitalach
  • zestaw metod, narzędzi i tzw. dobrych praktyk, dostosowanych do potrzeb sektora ochrony zdrowia
  • szereg zaawansowanych analiz dotyczących m.in. zróżnicowania alokacji środków publicznych w dyspozycji OW NFZ (portal Obserwatorium NFZ)

Realizator projektu, Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie, współpracował z wieloma publicznymi jednostkami badawczymi. Faza badawcza projektu trwała od kwietnia 2012 do końca marca 2014 roku. W ramach projektu Platforma Informacji Medycznych obyły się liczne  konferencje, warsztaty i seminaria skierowane do menedżerów ochrony zdrowia. Działania edukacyjne realizowane były we współpracy z urzędami marszałkowskimi i innymi partnerami lokalnymi na terenie całej Polski a udział w nich wzięło ponad 1000 osób.


Aplikacja Medmetriq – controlling medyczny i finansowy

Medmetriq jest przyjazną dla użytkownika aplikacją informatyczną usprawniającą zarządzanie szpitalem w oparciu o dane zawarte w systemach informatycznych szpitala, dane statystyczne oraz anonimowe dane porównawcze innych szpitali. Aplikacja Medmetriq nie wymaga instalacji na serwerach szpitala, obsługi serwisowej ani innych czasochłonnych i kłopotliwych czynności ze strony szpitala. Proces zasilania aplikacji danymi zajmuje ok. 1-2 godzin pracy jednej osoby w miesiącu. Raporty i analizy dostępne są on-line dla uprawnionych użytkowników. Opłata za wykorzystanie aplikacji ma formę miesięcznego abonamentu. Proces konfiguracji Medmetriq trwa kilka dni.

Pobierz folder Medmetriq

Zobacz opinie uczestników Kongresu Medmetriq

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast