RODO

Prometriq Akademia Zarządzania wspiera indywidualne i grupowe praktyki lekarskie i pielęgniarskie na terenie całej Polski w zapewnieniu zgodności z wymaganiami RODO. Dzięki aplikacji RODOnet przeprowadzenie audytu i przygotowanie wymaganych przepisami dokumentów trwa relatywnie krótko i jest dostępne w cenie adekwatnej do skali prowadzonej działalności. Trwałym rezultatem naszej usługi jest również wiedza pozyskana przez właścicieli i personel praktyki w trakcie realizacji projektu. Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast