Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników akademickich Uniwersytetu Gdańskiego w celu wspierania polskich przedsiębiorstw w wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania. Prowadzimy projekty szkoleniowe, doradcze i badawcze. Jesteśmy wydawcą publikacji branżowych. Wykorzystując nowe technologie upowszechniamy nowoczesne metody nauczania. Więcej o Prometriq

ENG

Książki MBA