AI-Powered Post-MBA Certificate – McGraw Hill, Collegium Prometricum Cambridge Campus, SWPS University

AI-Powered Post-MBA Certificate to menedżerskie studia podyplomowe skierowane do osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w zarządzaniu. Do programu mogą przystąpić zarówno absolwenci MBA jak i osoby nie posiadające jeszcze dyplomu MBA (istnieje możliwość uzupełnienia modułów podstawowych MBA i uzyskania tytułu MBA).

Studia dostępne są w języku polskim lub angielskim (osobne grupy – grupa angielska prowadzona jest przez wykładowców z Wielkiej Brytanii). Materiał dydaktyczne pochodzą od renomowanego wydawnictwa McGraw Hill.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 14 spotkań online (wykłady i warsztaty w czasie rzeczywistym) poświęconych różnym obszarom zarządzania. Struktura modułów zawiera:

 1.     Temat przewodni „Zarządzanie 4.0” – wykład i warsztaty realizowane przez zaproszonego eksperta zarządzania (np. marketing, finanse, strategia, …)
 2.     Warsztaty „AI w zarządzaniu” dotyczące wykorzystania narzędzi AI w kontekście tematu przewodniego sesji
 3.     Warsztaty „AI jako wyzwanie dla menedżerów” poświęcone wybranym aspektom przywództwa w procesie zmiany organizacyjnej.

Każda sesja poprzedzona jest sesją nauki własnej zakończoną testem na platformie McGraw Hill (materiały w j. angielskim).

Słuchacze są zobowiązani do złożenia projektu dyplomowego w postaci wystąpienia publicznego dotyczącego zastosowania wybranej aplikacji AI w zarządzaniu.

Słuchacze mają możliwość (opcjonalnie) udziału w sesjach stacjonarnych Prometriq MBA w Sopocie oraz w zagranicznych sesjach Collegium Prometricum, w tym w Cambridge.

Rozwijaj swoją karierę z potencjałem AI

 • Poznaj różne typy algorytmów AI i zrozum ich specyfikę oraz możliwości
 • Dowiedz się i doświadcz jak wykorzystać narzędzia AI w realizacji zadań menedżerskich
 • Wniknij w przykłady oraz wnioski ze studiów przypadków
 • Przedyskutuj swoje spostrzeżenia i wątpliwości w przyjaznej grupie ekspertów oraz absolwentów MBA
 • Rozwiń umiejętność określania, które kompetencje AI przydadzą się w Twoim zespole
 • Zbuduj relacje ze specjalistami, którzy mogą wesprzeć Cię w projektach AI

Podejmuj trafniejsze decyzje w krótszym czasie

Zarządzanie wymaga zwinnego reagowania na zmiany i sprawnego podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Sztuczna inteligencja (AI) dostarcza zestawu algorytmów, które pomagają ograniczyć ryzyko i wpłynąć na poprawę uzyskiwanych wyników. Umiejętne korzystanie z narzędzi AI to podejmowanie trafniejszych decyzji w krótszym czasie. Uczestnicząc w programie AI-Powered Post-MBA możesz pozyskać kompetencje AI kluczowe dla menedżera, bez nauki programowania.

Interaktywna ścieżka rozwojowa i renomowane materiały edukacyjne

Sesja stacjonarna Cambridge Campus (opcjonalnie) – Cambridge UK, 18-22 września 2023 r.

Program zaczynamy od odwiedzenia jednego z najważniejszych ośrodków uniwersyteckich i centrów AI na świecie. Będziemy intensywnie pracować w grupie menedżerów z różnych krajów (wymagana jest znajomość języka angielskiego).

Webinaria eksperckie w czasie rzeczywistym

Wybrane soboty od X 2023 r. do VI 2024 r. (8 godzin zajęć)

Zaproszeni eksperci przedstawią ważne i aktualne aspekty realizacji funkcji kierowniczych oraz wskażą trendy dotyczące zastosowania AI w praktyce zarządzania. W trakcie zajęć warsztatowych poznamy możliwości różnych narzędzi AI. Istotnym akcentem programu jest rozwój kompetencji przywódczych, które nabierają nowego znaczenia w obliczu współpracy ludzi z algorytmami.

Przygotowanie indywidualne i praca zespołowa

Przygotowania do sesji eksperckich umożliwi dostęp do cyfrowych zasobów wydawnictwa McGraw Hill. Prowadzący wskażą najważniejsze fragmenty renomowanych publikacji. Uczestnicy otrzymają też materiały przygotowane na potrzebę kursu w języku polskim.

Zagadnienia poruszane w trakcie webinariów eksperckich będą kontynuowane w ramach pracy grupowej, której rezultatem będzie przygotowanie projektu z wykorzystaniem narzędzi AI. Projekt dyplomowy oceniany będzie pod kątem praktycznej umiejętności współpracy z algorytmami.

Sesja stacjonarna i uroczysta graduacja w Gdańsku

Gdańsk 22-23 czerwca 2024 r.

Zwieńczeniem studiów jest sesja stacjonarna w Gdańsku połączona z uroczystą graduacją w zabytkowych wnętrzach Dworu Artusa. TUTAJ możesz obejrzeć materiał zdjęciowy i filmowy z dotychczasowych graduacji.

Program – ekspercki dobór treści MBA i narzędzi AI

Rozwijaj swój potencjał poprzez udział w dwóch sesjach stacjonarnych oraz serii 14 webinariów eksperckich, poświęconych następującym zagadnieniom:

 •       Sztuczna inteligencja w biznesie
 •       Zarządzanie danymi i analityka Big Data – doskonalenie prognozowania z AI
 •       Innowacyjność i przedsiębiorczość w dobie AI
 •       Strategie wykorzystania AI i inwestycje AI
 •       AI w perspektywie zrównoważonego rozwoju i europejskiego zielonego ładu
 •       Zarządzanie ryzykiem AI, polityki i regulacje dotyczące AI (governance)
 •       AI w marketingu, sprzedaży, finansach, księgowości, produkcji i usługach
 •       Kompetencje przywódcze wobec wyzwań AI

 

Program AI-Powered Post-MBA jest dostępny w polskiej oraz angielskiej wersji językowej (zajęcia dla grupy międzynarodowej prowadzą wykładowcy z UK i eksperci międzynarodowi).

Korzystny koszt studiów dzięki formule 95% online oraz specjalnym upustom

Koszt udziału wynosi 12.500 zł (wersja polskojęzyczna) lub 3.550 Euro (wersja anglojęzyczna). Koszt obejmuje udział w webinariach, sesji stacjonarnej w Gdańsku oraz wystawienie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w j. polskim i angielskim. Posiadacze dyplomów MBA Collegium Prometricum uzyskują 10% upustu.

Koszt udziału w sesji Cambridge Campus wynosi 1.150 Euro (dotyczy sesji 18-22 września 2022). Koszy obejmuje 4 dni zajęć i poczęstunek w trakcie sesji. Koszt nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia poza godzinami zajęć. Osoby zapisane na studia w terminie “early birds” uzyskają 20% upustu na udział w Cambridge Campus.

Dlaczego menedżerowie wybierają studia AI-powered post-MBA?

 •       AI rewolucjonizuje sposób prowadzenia biznesu. Kompetencje AI będą kluczowe dla rozwoju kariery w każdej branży
 •       AI-Powered Post-MBA to program uniwersytecki prowadzony w interaktywny, nowoczesny sposób, modyfikowany w miarę dynamicznego rozwoju AI
 •       Program obejmuje aktualne i ważne problemy biznesowe i kształci praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi AI w zarządzaniu

 

Formularz zgłoszenia

 

Wypełnij formularz zgłoszenia aby otrzymać szczegółowe informacje. Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego, ale umożliwia nam wstępną rezerwację Twojego miejsca oraz przesłanie materiałów informacyjnych.

  Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.


  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o AI-powered post-MBA? (wymagane)

  Inne źródło – jakie? (wymagane)

  Zamierzam finansować udział w AI-powered post-MBA (wymagane):