Logotypy: Program Wiedza, Edukacja Rozwój, flaga Polski, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

”Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informator Prometriq e-MBA

Forum uczestników projektu

Program kursu nawiązuje do:

Programów MBA stanowiących wyższy etap edukacji menedżerskiej, w niektórych krajach zrównany ze

studiami podyplomowymi lub magisterskimi (Master of Business Administration). Kursy MBA powstały na potrzebę praktyków biznesu pełniących funkcje kierownicze, dla których podstawowym kierunkiem wykształcenia nie było zarządzanie, w tym głównie inżynierów.

Kurs Prometriq e-MBA skierowany jest do pracowników ochrony zdrowia, a jego celem jest lepsze zrozumienie czynników wpływających na specyfikę funkcjonowania sektora.

E-edukacji, dzięki której wiele wartościowych treści możliwych jest do pozyskania w wygodny, szybki i skuteczny sposób przy ograniczeniu uciążliwych dojazdów i konieczności dostosowania się do wyznaczonych dni i godzin zajęć. Materiały przygotowane na potrzeby kursu to nie tylko treści dostępne
w postaci interaktywnych e-szkoleń. Uczestnicy otrzymają także serię specjalnie przygotowanych podręczników oraz materiały uzupełniające.

W trakcie kursu przewidzianych jest 12 całodniowych sesji stacjonarnych. Dzięki temu słuchacze będą mogli skonfrontować nabytą wiedzę z praktyką oraz poznać opinie innych uczestników (zajęcia prowadzone są w grupach 25 osobowych).

Koordynowanej opieki zdrowotnej (KOZ), którą traktujemy jako szansę na wprowadzenie racjonalnych zasad organizacji, rozliczania i dostarczania usług zdrowotnych. Światowa popularność KOZ wiąże się z nadzieją na zatrzymanie dynamiki wzrostu kosztów opieki i poprawę jakości odczuwanej przez pacjentów, ale także możliwością zastosowania narzędzi zarządzania sprawdzonych w innych sektorach. O tym głównie będzie nasz kurs.

Zapraszamy wszystkie osoby mające na uwadze stałe doskonalenie swoich kompetencji.

 • Kurs obejmuje 12 jednodniowych sesji stacjonarnych – 100 godzin dydaktycznych oraz ok. 70-100 godzin zajęć e-learningowych (tempo pracy zależy od uczestników.
 • Uczestnicy kursu otrzymują także zadania w ramach pracy własnej.
 • Zajęcia prowadzone są przez ekspertów-praktyków.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują komplet podręczników (12 pozycji książkowych), materiały szkoleniowe oraz dostęp do e-platformy.

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanego przez uczestnika konspektu i prezentacji dotyczącego wybranego problemu z zakresu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w ochronie zdrowia:

 1. Propozycja rozwiązania systemowego, powodująca wzrost jakości i konkurencyjności usług przy jednoczesnym zapewnieniu zachowania zasady solidaryzmu społecznego.
 2. Propozycja usprawnienia organizacyjnego we własnej placówce (poprzez poprawę jakości, zwiększenie komfortu pacjentów, ograniczenie kosztów, ograniczenie czasochłonności wykonywanych zadań itp.) możliwego do zastosowania bez konieczności pozyskania dodatkowego finansowania lub zasobów.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione poprzez możliwość prezentacji w trakcie Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management, która odbywa się corocznie w Warszawie (specjalna sesja połączona z uroczystym rozdaniem dyplomów e-MBA). Kurs realizowany jest pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali oraz Wydawnictwa Termedia.

e-MBA w ochronie zdrowia to program zarządzania skierowany do osób pracujących w podmiotach leczniczych na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych, przygotowany  w oparciu o następujące założenia:

 • Uczestnicy kursu posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania i są absolwentami kursów zarządzania lub studiów podyplomowych organizowanych w tradycyjnej formule akademickiej – z tego powodu w programie e-MBA nie proponujemy podręcznikowej wiedzy, natomiast przedstawiamy zagadnienia, które poszerzają rozumienie już znanej tematyki lub inspirują do jej zgłębienia.
 • Prowadzący mają duże doświadczenie w prowadzeniu kursów i wykładów, ale przede wszystkim są praktykami. Naszą główną aktywność stanowi zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce.
 • Formuła sesji to nie wykład, a konwersatorium – pokażemy ciekawe i ważne aspekty omawianych zagadnień; przeprowadzimy symulacje lub ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnie dobranych przypadków z praktyki.
 • Materiały stanowią zbiór podręczników oraz tekstów uzupełniających prezentację prowadzącego. W ramach pracy własnej uczestnicy otrzymają dostęp do platformy e-learningowej (e-lekcje, materiały dodatkowe, testy) ale także zadania i szablony umożliwiające dokonanie własnych analiz w wykorzystaniem danych rzeczywistych.

Plan nauczania:

Sesja 1 – Specyfika zarządzania w sektorze ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania jakością

Sesja 2 – Komunikacja interpersonalna (przygotowanie do pracy zespołowej)

Sesja 3 – Rachunkowość zarządcza i finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia na tle finansowania całego systemu i jego perspektyw (z uwzględnieniem elementów koordynowanej opieki zdrowotnej – KOZ)

Sesja 4 – Zarządzanie strategiczne i operacyjne z wykorzystaniem map potrzeb zdrowotnych, danych epidemiologicznych i demograficznych (z uwzględnieniem elementów KOZ)

Sesja 5 – Zarządzanie projektami, w tym projektami inwestycyjnymi i informatycznymi oraz projektami zmian organizacyjnych (z uwzględnieniem elementów KOZ)

Sesja 6 – Interoperacyjność i udana informatyzacja, w tym jako warunek wdrożenia KOZ

Sesja 7 – HTA – ocena technologii medycznych / Koordynowana opieka zdrowotna

Sesja 8 – Zagadnienia prawne, w tym błąd medyczny – gra decyzyjna PROCES

Sesja 9 – Zarządzanie personelem, miękkie aspekty zarządzania, w tym jako bariera wdrożenia pracy zespołowej w ramach KOZ

Sesja 10 – Wystąpienia publiczne, PR, komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Sesja 11 – Zdrowie publiczne – edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia, programy zdrowotne

Sesja 12 – Warsztaty – innowacje organizacyjne w ochronie zdrowia, gra decyzyjna FUZJA – zarządzanie zmianą

Harmonogram kursów edycji  2020/ 2021

Lp. /temat sesji/miasto

Olsztyn

Warszawa 

Gdynia gr. 1

Gdynia gr. 2

Kraków

Warszawa

1 Specyfika zarządzania w ochronie zdrowia
Piotr Szynkiewicz

29.08.2020

30.08.2020

19.09.2020

20.09.2020

25.09.2020

24.09.2020

2 Komunikacja interpersonalna Piotr Ławacz

30.08.2020

29.08.2020

20.09.2020

19.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

3 Zarządzanie projektami Marek Kowalczyk

19.09.2020

20.09.2020

26.09.2020

27.09.2020

16.10.2020

W*

14.11.2020

W*

4 Prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia
Marek Koenner

20.09.2020

19.09.2020

27.09.2020

26.09.2020

15.10.2020

W*

05.11.2020

W*

5 Zarządzanie strategiczne Piotr Szynkiewicz

24.10.2020 W*

25.10.2020 W*

10.10.2020     W*

11.10.2020  W*

19.11.2020 W*

20.11.2020 W*

6 Zarządzanie personelem – W Piotr Ławacz

25.10.2020 W*

24.10.2020 W*

11.10.2020         W* 

10.10.2020  W*

20.11.2020 W*

19.11.2020 W*

7 Informatyzacja i interoperacyjność
Dorota Kilańska

05.12.2020 W*

06.12.2020 W*

28.11.2020     W*

29.11.2020  W*

14.01.2021 W*

15.01.2021 W*

8 Rachunkowość zarządcza Stanisław Brzozowski

06.12.2020 W*

05.12.2020 W*

29.11.2020     W*

28.11.2020  W*

15.01.2021 W*

14.01.2021 W*

9 Ocena technologii medycznych (HTA) i koordynowana opieka zdrowotna (KOZ)
Paweł Kalbarczyk

16.01.2021 W*

17.01.2021 W*

23.01.2021      W*

24.01.2021  W*

25.02.2021 W*

26.02.2021 W*

10 Wystąpienia publiczne Piotr Ławacz

17.01.2021 W*

16.01.2021 W*

24.01.2021     W*

23.01.2021  W*

26.02.2021 W*

25.02.2021 W*

11 Zdrowie publiczne Jacek Michalak

20.02.2021 W*

21.02.2021 W*

27.02.2021     W*

28.02.2021  W*

25.03.2021 W*

26.03.2021 W*

12 Innowacje organizacyjne w ochronie zdrowia
Piotr Szynkiewicz

21.02.2021 W*

20.02.2021 W*

28.02.2021     W*

27.02.2021  W*

26.03.2021 W*

25.03.2021 W*

Lokalizacja szkoleń:

Olsztyn: Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, ul. Żołnierska 16C, 10-561 Olsztyn

Gdynia gr. 1 : Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, bud. nr 6, sala konferencyjna

Gdynia gr. 2 : Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, Gdyńskie Centrum Onkologii, sala konferencyjna

Warszawa: COSINUS, Łucka 13, 00-842 Warszawa

Kraków: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

* W- szkolenie w formie webinarium

Zainteresowanym przypominamy o możliwości organizacji kursu e-MBA edycji 2020/2021 we wskazanym przez zainteresowanych miejscu. Warunkiem jest udostępnienie sali na potrzeby szkoleń oraz zebranie grupy min. 25 uczestników.

Rada Naukowa programu Prometriq e-MBA

 • prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, UEK
 • dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 • dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUMed
 • dr hab. Michał Marczak, prof. UMŁ
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB
 • prof. dr hab. Iga Rudawska, US
 • prof. dr hab. Robert Rudowski, WUM
 • dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Janusz Strużyna, UEK
 • prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, UŁ
 • dr hab. Andrzej Śliwczyński, NFZ
 • dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

Rolą członków RN jest wsparcie na etapie koncepcji i przygotowania programu kursu e-MBA oraz udział w ocenie prac dyplomowych.

Wykładowcy prowadzący sesje eksperckie Prometriq e-MBA

Stanisław Brzozowski – mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych UW-M, UW, PW; poprzednio wykładowca Studium Farmakoekonomiki Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej; kierownik sekcji rachunkowości zarządczej Ernst&Young, kierownik projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia (NCBiR) w ramach Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Współzałożyciel IFIC Polska.

Piotr Ławacz – mgr psycholog, coach typu executive i life prowadzący swoje działania w metodologii zgodnej ze standardami International Coach Federation (posiada akredytację ACC ICF); Trener biznesu od 1993 roku; przeprowadził ok. 1900 dni szkoleniowych; opiekun merytoryczny i wykładowca na Studium Akademia Coachingu Biznesowego przy Agencji Rozwoju Pomorza, wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania Personelem przy SWPS, na UE w Poznaniu, na Akademii Trenera w WSB w Gdańsku.

Witold Paweł Kalbarczyk – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, absolwent m.in. „Executive Health Care Management Course”; poprzednio asystent w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, p/o dyrektora departamentu MZ oraz menedżer w firmach ubezpieczeniowych (PZU, ING, Norwich Union, TUW); zaangażowany w projekt pilotażowy „POZ PLUS” oraz IFIC Polska; autor wielu raportów branżowych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce.

Dorota Kilańska – dr nauk o zdrowiu, członek zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), delegat do Rady Narodowych Reprezentantów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie, była prezes PTP; współpracownik CSIOZ, członek Rady Przejrzystości AOTMiT, ekspert Komisji Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej, ekspert MZ, pracownik naukowy UMŁ; członek International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH), członek Komitetu Założycielskiego Europejskiego Stowarzyszenia Mentorów i Rady programowej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy (RSM), założycielka Fundacji na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki – FLORENCJA.

Jacek Michalak – dr nauk medycznych, specjalista pediatrii, organizacji ochrony zdrowia, medycyny pracy i zdrowia publicznego; wykładowca UMŁ, wcześniej pracownik szpitala klinicznego, pogotowia ratunkowego, poradni rejonowej i Lekarz Miasta Łodzi, dyrektor w firmie farmaceutycznej; autor ponad 100 publikacji naukowych i współautor książek z serii „Zagrożenie zdrowia publicznego”.

Marek Koenner – dr nauk prawnych, radca prawny, poprzednio sędzia orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych, były adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG; specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów medycznych (Kancelaria Koenner), prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy; jest autorem kilku publikacji książkowych i blogów.

Marek Kowalczyk – absolwent Tokyo International College i KUL; posiada certyfikaty Kepner-Tregoe i Theory of Constrains International Certification Organization; kierownik naukowy i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektem w WSB we Wrocławiu, wykładowca Zarządzania Projektami w Ernst&Young Academy od Business, wykładowca na studiach podyplomowych i MBA Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, PW, SGH.

Piotr Szynkiewicz – dr nauk o zdrowiu, absolwent programu MBA Strathclyde Business School University of Glasgow oraz kursów: Duke University “The Challenges of Global Health”, Johns Hopkins University “Systems Thinking In Public Health”, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia „Standardy akredytacji szpitali”, „Prince2 Foundation certficate in Project Management”; od 1998 roku kieruje firmą doradczą Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie, realizując projekty dla korporacji, podmiotów medycznych, samorządów oraz Ministerstwa Zdrowia, w tym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

UWAGA Pola adresu (nazwa gminy, powiatu, miejscowości i ulicy) wypełnić należy zgodnie z rejestrem TERYT (-> link)

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Profesjonalizm, praktyczne podejście do tematu, doświadczenie. Szkolenia dedykowane ochronie zdrowia polecam każdemu, kto chce wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności. Prowadzący praktycy, uczestnicy też praktycy, wymiana doświadczeń bezcenna, komunikacja na wysokim poziomie. Gorąco polecam

Kierownik działu jakości i marketingu szpitala publicznego (szkolenie w Gdańsku)

Szkolenie Prometriq to przede wszystkim pole do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Dodatkowym atutem jest dogodna lokalizacja szkoleń.

Menedżer przychodni (szkolenie w Warszawie)

Szkolenia Prometriq łączą profesjonalne podejście do kursantów z zapewnieniem fantastycznej atmosfery. Tematyka dostosowana dla wielu działów i sekcji szpitala umożliwia spojrzenie na wszystkie omawiane kwestie z różnej perspektywy. Szkolenia pozwalają nie tylko rozwinąć zdolności managerskie ale pokazują też jak inspirować swoich współpracowników. Prowadzący posiadają ogromną wiedzę i przekazują ją w przejrzysty sposób zachęcając do czynnego udziału. Organizacja kursu na wysokim poziomie, bezproblemowy kontakt z organizatorami. Ciekawe materiały szkoleniowe. Serdecznie polecam

Specjalista ds. Zarządzania Aparaturą Medyczną w szpitalu wojewódzkim (szkolenie w Olsztynie)

Prowadzenie zajęć przez praktyków są idealną okazją do pozyskania wiedzy, rozwiania wszelkich wątpliwości oraz dzielenia się doświadczeniami. Czekam na kolejne edycje szkoleń ! 

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością szpitala (szkolenie w Chrzanowie)

Skutecznie profesjonalnie i nowocześnie przekazywana wiedza na najwyższym poziomie.

Specjalista ds. NFZ, szpital prywatny (szkolenie w Warszawie)

Szkolenia e-MBA w ochronie zdrowia są synonimem rzetelności, fachowości, ogromu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz sporej dawki pozytywnego nastawienia.

Kierownik AOS, szpital prywatny (szkolenie w Warszawie)

Prowadzone są przez praktyków mających spore doświadczenie zawodowe. Forma prowadzenia zajęć również umożliwia wymianę doświadczenia między uczestnikami szkolenia, co jest sporym atutem. Szkoda tylko, że szkoleń jest tak mało…

Inspektor, Urząd Marszałkowski

Złożenie poniższego oświadczenia jest warunkiem udziału w projekcie. Skan lub zdjęcie oświadczenia z czytelnym podpisem uczestnika należy przesłać na adres e-mail power@prometriq.pl w dniu przesłania formularza rejestracyjnego.

Pobierz oświadczenie