Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Prometriq Akademia Zarządzania wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji nałożonych na nie zadań w zakresie zdrowia publicznego. Nasza aktywność obejmuje szkolenia pracowników JST, opracowanie gotowych PPZ oraz usługę monitorowania rezultatów zdrowotnych. Ponadto oferujemy  raporty dotyczącego lokalnych uwarunkowań realizacji PPZ. Analiza dostępnej infrastruktury, kadry, potencjału społecznego i środków finansowych jest niezbędna do opracowania zalecanej przez NIK strategii zdrowotnej JST.

Zainteresowanych otrzymaniem oferty DOBROSTAN® oraz terminami szkoleń dla pracowników JST prosimy o bezpośredni kontakt.W ramach projektu “Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w latach 2019-2021 mamy możliwość realizacji szkoleń bezpłatnych.

.

DOBROSTAN – webinarium dla pracowników JST odpowiedzialnych za politykę zdrowotną

15 września 2020 r., godziny 1000-1400

Program:

 1. Przywitanie: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezes Zarządu Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie Piotr Szynkiewicz
 2. Programy zdrowotne realizowane w Polsce w roku 2019: raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – mgr Monika Pajewska, Zakład Analiz Ekonomicznych i Systemowych NIZP/PZH
 3. Warsztat: Opracowanie programu zdrowotnego na przykładzie programu „NIE dla osteoporozy” – Prometriq / Fundacja Wygrajmy Zdrowie oraz lekarze specjaliści
  1. Osteoporoza jako problem społeczny
  2. Etapy opracowania PPZ (od analizy potrzeb zdrowotnych do opracowania dokumentu zgodnie z wytycznymi AOTMiT)
  3. Zapewnienie PPZ przez Wojewodę i pozyskanie finansowania ze strony NFZ – przygotowanie odpowiednich wniosków
  4. Zgodność PPZ z wymaganiami formalnymi na etapie pozyskania realizatora oraz w trakcie realizacji i po zakończeniu, w tym zapewnienie monitorowania.
  5. Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących praktycznych aspektów przygotowania PPZ i złożenia wniosku o dofinansowanie
 4. Podsumowanie: uwzględnienie lokalnych uwarunkowań przy realizacji programów zdrowotnych – dr Piotr Szynkiewicz, Prometriq Akademia Zarządzania

ZAPRASZAMY do kontaktu z biurem Prometriq – 698 101 798, sekretariat@prometriq.pl