Logotypy: Program Wiedza, Edukacja Rozwój, flaga Polski, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Prometriq Akademia Zarządzania wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji nałożonych na nie zadań w zakresie zdrowia publicznego. Nasza aktywność obejmuje szkolenia pracowników JST, opracowanie gotowych PPZ oraz usługę monitorowania rezultatów zdrowotnych. Ponadto oferujemy  raporty dotyczącego lokalnych uwarunkowań realizacji PPZ. Analiza dostępnej infrastruktury, kadry, potencjału społecznego i środków finansowych jest niezbędna do opracowania zalecanej przez NIK strategii zdrowotnej JST.

Zainteresowanych otrzymaniem oferty DOBROSTAN® oraz terminami szkoleń dla pracowników JST prosimy o bezpośredni kontakt.

Forum uczestników projektu

.

DOBROSTAN – webinarium dla pracowników JST odpowiedzialnych za politykę zdrowotną


Program:

  1. Przywitanie
  2. Programy zdrowotne realizowane w Polsce: raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz inne dostępne dane
  3. Warsztat: opracowanie programu zdrowotnego na wybranym przykładzie
  4. Podsumowanie: uwzględnienie lokalnych uwarunkowań przy realizacji programów zdrowotnych

ZAPRASZAMY do kontaktu z biurem Prometriq – 698 101 798, sekretariat@prometriq.pl