Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Prometriq Akademia Zarządzania wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji nałożonych na nie zadań w zakresie zdrowia publicznego. Nasza aktywność obejmuje szkolenia pracowników JST, opracowanie gotowych PPZ oraz usługę monitorowania rezultatów zdrowotnych. Ponadto oferujemy  raporty dotyczącego lokalnych uwarunkowań realizacji PPZ. Analiza dostępnej infrastruktury, kadry, potencjału społecznego i środków finansowych jest niezbędna do opracowania zalecanej przez NIK strategii zdrowotnej JST.

Zainteresowanych otrzymaniem oferty DOBROSTAN® oraz terminami szkoleń dla pracowników JST prosimy o bezpośredni kontakt.W ramach projektu “Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w latach 2019-2021 mamy możliwość realizacji szkoleń bezpłatnych.

.

DOBROSTAN – seminarium dla pracowników JST odpowiedzialnych za politykę zdrowotną

17 marca 2020 r., godziny 1000-1400

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawko-Pomorskiego, Toruń, Plac Teatralny 2, Patio I p.

 1. Przywitanie: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego , Prezes Zarządu Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie
 2. Programy zdrowotne realizowane w Polsce w roku 2019: raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – mgr Monika Pajewska, Zakład Analiz Ekonomicznych i Systemowych NIZP/PZH
 3. Warsztat: Opracowanie programu zdrowotnego „NIE dla osteoporozy” – Prometriq/ Fundacja Wygrajmy Zdrowie/lekarze specjaliści
  1. Ocena  potrzeb  zdrowotnych  w  oparciu  o  dostępne  dane (identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym)
  2. Analiza lokalnych uwarunkowań realizacji programu zdrowotnego
  3. Analiza i ocena efektywności i skuteczności dostępnych lokalnie rozwiązań w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej
  4. Planowanie (w tym budżetu) i realizacja programu zdrowotnego oraz monitoring rezultatów
 4. Podsumowanie: konieczność uwzględnienia lokalnych uwarunkowań przy realizacji programów zdrowotnych – dr Piotr Szynkiewicz, Prometriq Akademia Zarządzania
 5. Dyskusja, w tym na temat możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy Fundacji Wygrajmy Zdrowie w zakresie opracowania programów zdrowotnych

ZAPRASZAMY do kontaktu z biurem Prometriq – 698 101 798, sekretariat@prometriq.pl

Forum uczestników szkolenia