Prometriq Akademia Zarządzania w oparciu o umowę z firmą Asseco Data Systems S.A. zaprasza pracowników podmiotów medycznych na szkolenie HB-HTA (Hospital Based Health Technology Assessment).

Szkolenia realizowane są w formie webinarowej na platformie Webex. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z indywidualnym zabezpieczeniem.

Szkolenie kończy się zaliczeniem w formie ankiety elektronicznej, które upoważnia do uzyskania certyfikatu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze strony Europejskiego Funduszu Szkoleniowego (EFS).

Zainteresowanych prosimy o wskazanie  preferowanego terminu i wypełnienie formularza zgłoszenia, który znajduje się poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy komplet dokumentów do podpisania i odesłania drogą mejlową i pocztą tradycyjną.

Uczestnicy przyjmowani są wg kolejności nadsyłania kompletu dokumentów (skany). Link do webinarium otrzymają osoby, które dostarczą oryginały dokumentów drogą pocztową na 7 dni przed terminem szkolenia.

Serdecznie zapraszamy.

 

Program szkolenia 

Terminy szkoleń

Nr szkolenia Termin
1
2
3
4
5
6
7

 

Formularz rejestracyjny

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.

  Zgłaszam chęć udziału w bezpłatnym szkoleniu HB HTA nr:

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

   

  Miejsce zatrudnienia (wymagane)

  Nazwa jednostki (bez przecinków)

  Ulica

  Numer

  Miasto

  Kod pocztowy

   

  Stanowisko (wymagane)

  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o bezpłatnym szkoleniu HB HTA? (wymagane)

  Proszę o przygotowanie dodatkowych informacji o bezpłatnym szkoleniu HB HTA (wskaż jakie):

  Oświadczenie

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.