II Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013

Film – opinie uczestników o systemie Medmetriq

Prezentacje

Dyplom