Prometriq prowadzi projekty badawcze i wdrożeniowego w dziedzinie rozwoju kompetencji kadry kierowniczej i medycznej podmiotów zdrowotnych, w tym w szczególności kompetencji kierowniczych i kompetencji cyfrowych.

Pobierz prezentację z Forum Ekonomicznego w Krynicy

Weź udział w teście kompetencji cyfrowych i pobierz bezpłatnie książkę z serii e-MBA w ochronie zdrowia.