25.03.2023r. Studia podyplomowe Executive MBA w ochronie zdrowia Prometriq 95% online

Sesja MBA –  Siły transformacyjne w ochronie zdrowia: zarządzanie w czasach zagrożeń i nowych szans

Wykładowca: Artur Olesch – ekspert zdrowia cyfrowego, redaktor czasopisma o digitalizacji ochrony zdrowia OSOZ Polska, międzynarodowego portalu aboutDigitaHealth.com oraz ICT&Health International

Opinie uczestników:

 • Szczególnie pozytywnie oceniam temat dotyczący praktycznej wiedzy z zakresu technicznych i biznesowych aspektów wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w sektorze zdrowia.
 • Bardzo spodobało mi się pokazanie zaskakująco szybkiego postępu w tej dziedzinie i przykładów o których nie miałem jakiejkolwiek wiedzy
 • Pasja prowadzącego. Słuchanie wykładów, które prowadzone są przez pasjonatów pozwala mi zainteresować się przedstawianym przez nich tematem i dodatkowo szukam informacji. Pokazanie zmian w wielu aspektach, nie tylko w medycynie dało szerszy kontakt dla omawianego tematu.

Studia podyplomowe Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% online

Sesja MBA – Specyfika ekonomiki i zarządzania w sektorze zdrowia

Wykładowca: dr Piotr Szynkiewicz, MBA – Prometriq Akademia Zarządzania

P

 • Specyfika ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień decydujących o specyfice ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki. Omówione zostaną ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, w tym takie pojęcia jak popyt indukowany, teoria agencji, pokusa moralna.

Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że wiele utrudnień spotykanych w codziennej praktyce funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia ma swoje systemowe podłoże i nie powinno być traktowanych jako lokalne lub przejściowe wypaczenia.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania dotyczące zarządzania, w tym trudność w zdefiniowaniu produktu jakim jest zdrowie i opomiarowaniu jakości i efektywności usług zdrowotnych, co istotnie wpływa na możliwe do zastosowania przez menedżerów metody i narzędzia zarządzania.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia elementów systemowych, specyficznych dla funkcjonowania ochrony zdrowia we wszystkich krajach rozwiniętych, od nieudolności i patologii jakie możemy zaobserwować w lokalnej praktyce funkcjonowania sektora zdrowia.

Wykład ma charakter wprowadzający i jako taki nie wyczerpuje poruszanych zagadnień, które są rozwijane w ramach kolejnych modułów programu Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia.

 • dr Piotr Szynkiewicz, MBA – Prometriq Akademia Zarządzania

Opiekun merytoryczny programu Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia. Prezes Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, programu MBA Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewód doktorski) oraz m.in. kursów: Stanford University “Principles of Economics”, Duke University “The Challenges of Global Health”, University of Copenhagen “An Introduction to Global Health”, Johns Hopkins University “Systems Thinking in Public Health”, CEESTAHC „Pricing and Health Technology Assessment”, CMJ „Standardy akredytacji szpitali”, Price Waterhouse “Diagnostic Tool and Techniques for Consultants”.

W latach 1996-2009 kierownik kilkudziesięciu projektów restrukturyzacji największych firm działających w Polsce, w tym projektów informatyzacji (SAP/Business Objects, Oracle, IBM/Cognos). Specjalista w dziedzinie opracowania i wdrażania strategii (autor poradnika dotyczącego zastosowania metody strategicznej karty wyników – balanced scorecard) oraz modelowania i opomiarowania procesów biznesowych (autor podręcznika dotyczącego wdrożenia controllingu procesów).

W latach 2010-2020 kierownik projektów badawczych i doradczych dla sektora zdrowia, w tym dot. controllingu medycznego (80 szpitali), Narodowego Programu Zdrowia (3 projekty) oraz POWER (projekty e-MBA w ochronie zdrowia z udziałem ponad 1000 menedżerów). Pomysłodawca i ekspert systemu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych RODONET.

Gościnny wykładowca akademicki (SGH, UG, GUMed, AE we Wrocławiu, Uczelnia Łazarskiego, UM w Łodzi). Wyróżniony jako „wykładowca roku” przez Institute for International Research.

Naukowo zainteresowany zagadnieniami z pogranicza ekonomii, zarządzania i zdrowia publicznego, w tym w szczególności procesowym podejściem do zarządzania podmiotami leczniczymi, pomiarem wartości realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz rozwojem kompetencji cyfrowych pracowników medycznych.

 • Opinie słuchaczy:
  • Szczególnie doceniam przygotowanie i bardzo duży zakres wiedzy wykładowcy oparty na praktyce, przykładach z całego świata, przedstawienie graficzne
  • Pozytywnie zaskoczyły mnie merytoryka, tzw. “ciekawostki”, “absurdy” specyfiki tej branży
  • Cenne dla mnie było wskazanie różnic między zarządzaniem publiczną jednostką służby zdrowia a zwykłym przedsiębiorstwem. Niestety wiele osób tego nie zauważa.
  • Bardzo pozytywnie oceniam możliwość dyskusji.
2022 Międzynarodowa edycja Prometriq MBA
2021 Przyznanie patronatu honorowego Ministra Zdrowia RP międzynarodowej inicjatywie Prometriq: European Healthcare MBA Study Tour 2022
2021 Studia podyplomowe Prometriq MBA – 2 edycje, ponad 180 słuchaczy, wśród których ponad 50% to prezesi i dyrektorzy podmiotów leczniczych
2019 Europejski Fundusz Społeczny – projekt „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony” obejmujący:

2019 Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 – Projekt „Standard organizacyjny opieki okołoporodowej”
2018 Powołanie RODONET – zespołu terenowych inspektorów danych osobowych specjalizujących się w obsłudze podmiotów leczniczych
2018 Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 – Projekt „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń psychicznych”
2017 Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 – Projekt „POZ pomaga żyć zdrowo”
2014 III Kongres Praktyków Ochrony Zdrowia Medmetriq w Warszawie
2013 II Kongres Praktyków Ochrony Zdrowia Medmetriq w Sopocie
2012 Projekt Platforma Innowacji Medycznych współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju:

 •  I Kongres Praktyków Ochrony Zdrowia Medmetriq w Sopocie
 •  80 szpitali objętych projektem controllingu medycznego
2007 Prometriq – pomiar efektywności i doskonalenie procesowego podejścia do zarządzania – zmiana nazwy na Prometriq Akademia Zarządzania
1998 Podpisanie aktu założycielskiego Akademii Zarządzania w Sopocie