Standard organizacyjny opieki okołoporodowej 2019

Ponad 1000 osób, lekarzy położników i położnych, wzięło udział w szkoleniu dotyczącym nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Szkolenia odbyły się w listopadzie i grudniu 2018 r. w ramach projektu  „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka” stanowiącego jedno z zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Program szkolenia obejmował m.in. :

  • Organizację opieki okołoporodowej – stan obecny i planowane zmiany,
  • Najważniejsze zmiany i zadania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej,
  • Główne założenia nowego standardu,
  • Standard organizacyjny opieki okołoporodowej w praktyce,
  • Promocję karmienia piersią.

W ramach projektu Prometriq podjął współpracę z kilkudziesięcioma szpitalami w województwie mazowieckim i łódzkim. Opracowane przez ekspertów Prometriq materiały edukacyjne dotarły do ponad 20 tys. pracowników medycznych w całej Polsce dzięki współpracy z podmiotami leczniczymi i samorządem zawodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną „Praktyczne uwarunkowania wprowadzenia nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej”.

Rezultatem projektu jest tez opracowana przez zespół Prometriq monografia „Naukowe podstawy standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej”.

Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego – 1300 zgłoszeń w ciągu trzech miesięcy

W drugiej połowie 2017 roku zrealizowaliśmy szkolenia dla 846 osób (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i psychologów).  Szkolenia odbywały się w 16 miastach wojewódzkich. Łączna liczba chętnych przekroczyła 1300. Szkolenia zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników i ekspertów.

Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020  w ramach projektu pn. “Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych”.

W ramach projektu e-MBA realizowanego we współpracy z Kancelarią Koenner opracowaliśmy grę decyzyjną, w trakcie której uczestnicy mogą zapoznać się zasadami przygotowania i prowadzenia procesu sądowego (gra oparta została o rzeczywiste przypadki postępowań w sprawach błędów medycznych). Jest to pierwsza tego typu oferta na rynku polskim, której celem jest zwiększenie świadomości prawnej menedżerów ochrony zdrowia.

Fuzja to gra szkoleniowa kształtująca kompetencje menedżerów zdrowia w zakresie zarządzania zmianą opracowana przez Prometriq we współpracy z ekspertami branżowymi oraz specjalistami w dziedzinie gier decyzyjnych. Gra jest elementem programu e-MBA.

Medmetriq to system informatyczny wspomagający zarządzanie szpitalem opracowany w ramach  projektu PIM, współfinansowanego przez NCBiR. Zainteresowanym szpitalom oferujemy bezpłatne wdrożenie testowe. Prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.

W latach 2012-2014 Prometriq zorganizował trzykrotnie kongres Medmetriq, w których wzięło udział łącznie ponad 500 menedżerów ochrony zdrowia. Wszystkie edycje uzyskały bardzo wysokie oceny zarówno odnośnie programu merytorycznego jak i sprawności organizacyjnej.

Relacje filmowe znajdują się w zakładce Galeria.

Prometriq Akademia Zarządzania jest współwydawcą polskiej edycji książki Project Management Office. Podejście kompleksowe, Parviz F. Rad, Ginger Levin, Wydawnictwo PROED, Warszawa 2006, ISBN83-922426-0-2.Książka jest dostępna w cenie 105 zł (wysyłka bezpłatna).

Prometriq wspiera podmioty tworzące m.in. poprzez popularyzację wiedzy na temat zarządzania placówkami leczniczymi.

Współpracy i patronatu naszym projektom udzieliło wiele urzędów publicznych i samorządów, w tym:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-mazurskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Prezydent Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Katowic

Prezydent Miasta Opola

Prezydent Miasta Słupska

Od 2016 roku Prometriq jest partnerem Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi. Celem partnerstwa jest upowszechnianie cyfryzacji i standardów opieki.

Prometriq uczestniczył w opracowaniu dokumentu KAOZ stanowiącego podstawę do projektu pilotażowego opieki koordynowanej w POZ (tzw. POZ++). Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Prometriq od 2012 roku jest członkiem wspierającym PFSz oraz Stowarzyszenia Inklamed.