2022 Międzynarodowa edycja Prometriq MBA
2021 Przyznanie patronatu honorowego Ministra Zdrowia RP międzynarodowej inicjatywie Prometriq: European Healthcare MBA Study Tour 2022
2021 Studia podyplomowe Prometriq MBA – 2 edycje, ponad 180 słuchaczy, wśród których ponad 50% to prezesi i dyrektorzy podmiotów leczniczych
2019 Europejski Fundusz Społeczny – projekt „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony” obejmujący:

2019 Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 – Projekt „Standard organizacyjny opieki okołoporodowej”
2018 Powołanie RODONET – zespołu terenowych inspektorów danych osobowych specjalizujących się w obsłudze podmiotów leczniczych
2018 Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 – Projekt „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń psychicznych”
2017 Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 – Projekt „POZ pomaga żyć zdrowo”
2014 III Kongres Praktyków Ochrony Zdrowia Medmetriq w Warszawie
2013 II Kongres Praktyków Ochrony Zdrowia Medmetriq w Sopocie
2012 Projekt Platforma Innowacji Medycznych współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju:

  •  I Kongres Praktyków Ochrony Zdrowia Medmetriq w Sopocie
  •  80 szpitali objętych projektem controllingu medycznego
2007 Prometriq – pomiar efektywności i doskonalenie procesowego podejścia do zarządzania – zmiana nazwy na Prometriq Akademia Zarządzania
1998 Podpisanie aktu założycielskiego Akademii Zarządzania w Sopocie