Prometriq Akademia Zarządzania

w Sopocie zaprasza do udziału w bezpłatnych webinariach z cyklu Klub MBA w ochronie zdrowia.
Naszym celem jest promocja nowoczesnych metod zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań sektora zdrowia.
Aby wziąć udział w webinarium Klubu MBA musisz się zarejestrować. Zapraszamy do wypełnienia formularza.
Udział w webinariach jest bezpłatny. O kolejnych spotkaniach będziemy informować droga mejlową.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego (webinaria Klubu MBA Prometriq są bezpłatne), ale jest niezbędne do rejestracji i nawiązania kontaktu w celu przekazania dostępu do spotkania.

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów, w tym certyfikatów uczestnictwa.

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Miejsce zatrudnienia (bez przecinków, wymagane)

  Zajmowane stanowisko (wymagane)

  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o zaproszeniu Prometriq (wymagane)

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zaznaczając potwierdzasz zrozumienie niniejszej informacji.

  Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.