Program Prometriq MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, realizowany jest w formie trzysemestralnych studiów podyplomowych, których ukończenie upoważnia do otrzymania następujących dokumentów:

 1. Certyfikat ukończenia programu Executive Master of Business Administration (MBA) w języku angielskim zgodny z międzynarodowym standardem MBA, wydany przez Collegium Prometricum
 2. Świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem MNiSW, stanowiące poświadczenie nabycia uprawnień do:
  1. zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa (zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym)
  2. pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym (zgodnie ustawą o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa/projekt).

 

Prometriq MBA a zalecenia AMBA (Association of MBAs):

 • Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku (zalecane min. 3 lata)
 • 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z których 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecane min. 50%)
 • Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1000 osób w ramach 38 grup (zalecane min. 20 osób w grupie)
 • 50% słuchaczy MBA online w roku 2021 (ponad 100 osób) to prezesi lub dyrektorzy firm, z wieloletnim doświadczeniem (zalecane min. 3 lata doświadczenia)
 • Liczba godzin Programu Prometriq MBA wynosi ponad 300 + studiowanie dostarczonych materiałów (zalecane 500 godzin kontaktowych przy całkowitym zaangażowaniu indywidualnym w wymiarze 1.800 godzin nauki).

 

certyfikat

 

W dostępnych powszechnie podręcznikach do zarządzania nie  porusza się wnikliwie wielu informacji ważnych dla menedżerów ochrony zdrowia. Popyt indukowany, pokusa moralna, teoria sygnałów – to tylko niektóre ze specyficznych dla tego sektora zagadnień, które wymagają specjalnej uwagi. W ramach Prometriq MBA stwarzamy możliwość poszerzenia wiedzy oferując specjalistyczne materiały e-learningowe i serię unikalnych podręczników. W ramach cyklu webinariów dajemy naszym słuchaczom możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi menedżerami instytucji sektora zdrowia oraz wykładowcami wielu doskonałych uczelni. Efektywność procesu dydaktycznego wspieramy wykorzystując nowoczesne technologie i metodykę nauczania dorosłych. Program został zaplanowany w sposób gwarantujący wartość dodaną – bez względu na kierunek wykształcenia i zróżnicowane doświadczenie zawodowe uczestników.