Certyfikaty MBA w ochronie zdrowia

Rejestracja

Program Prometriq MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, realizowany jest w formie trzysemestralnych studiów podyplomowych, których ukończenie upoważnia do otrzymania następujących dokumentów:

 1. Certyfikat ukończenia programu Executive Master of Business Administration (MBA) w języku angielskim zgodny z międzynarodowym standardem MBA, wydany przez Collegium Prometricum, walidowany przez Porto Business School i oznaczony emblematami PBS.
 2. Świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych “MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia” (ponad 400 godzin) na Uniwersytecie SWPS (kat. B), stanowiące podstawę nabycia uprawnień do:
  1. zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa (ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym)
  2. pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym (ustawa o działalności leczniczej)
  3. zwolnienia z egzaminu Agencji Rozwoju Szpitali (projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa).

Partnerem międzynarodowym oraz instytucją walidującą program Prometriq MBA w ochronie zdrowia jest Szkoła Biznesu Uniwersytetu w Porto (Porto Business School – PBS), która została sklasyfikowana w 2021 r. w rankingu Financial Times na 31. miejscu w Europie w kategorii programów specjalistycznych oraz na 61. miejscu w kategorii Executive MBA. PBS posiada akredytację AACSB oraz AMBA i partnerem wielu reno­mowanych uczelni na całym świecie.

Partnerem krajowym Prometriq MBA jest Uniwersytet SWPS, jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna o randze uniwersytetu. Uniwersytet SWPS uzyskuje od wielu lat wysokie oceny parametryzacji naukowej, w tym kat. B w dyscyplinie nauk prawnych praz A+ w psychologii.

.

Prometriq MBA a zalecenia AMBA (Association of MBAs):

 • Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku (zalecane min. 3 lata)
 • 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z których ponad 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecane min. 50%)
 • Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1200 osób w ramach 40 grup (zalecane min. 20 osób w grupie)
 • 50% słuchaczy MBA online w roku 2021/2022 (ponad 180 osób) to prezesi lub dyrektorzy firm, z wieloletnim doświadczeniem, średnio pow. 11 lat (zalecane min. 3 lata doświadczenia)

.

Akredytacja programu  i organizatora studiów Executive MBA

Program Executive MBA to program skierowany do osób posiadających doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym, realizowany w trybie zaocznym (tym Executive MBA różni się od programów realizowanych dla licencjatów, w ramach studiów dziennych i zakończonych uzyskaniem tytułu magistra – Master of Business Administration).

Szkoły biznesu realizujące programy MBA mogą poddać się dobrowolnej akredytacji przez wybrane instytucje międzynarodowe. Celem akredytacji jest doskonalenie jakości studiów poprzez weryfikację treści programu oraz całego procesu kształcenia. Do najbardziej uznanych ośrodków akredytujących należą:

 1. AMBA – Association of MBAs (Wielka Brytania)
 2. AACSB International – Association to Advance Collegiate Schools of Business (USA)
 3. EQUIS – European Foundation for Management Development (EFMD) Quality Improvement System (Europa)

Walidacja programu Executive MBA

Szkoły biznesu prowadzące programy MBA w ramach współpracy międzynarodowej mogą poddać się dobrowolnej walidacji przez inne szkoły biznesu posiadające akredytację międzynarodową. Celem walidacji jest potwierdzenie jakości kształcenia oraz uznanie zgodności programu MBA z programem realizowanym przez jednostkę walidującą. Program Prometriq MBA jest walidowany przez PBS – Szkołę Biznesu Uniwersytetu w Porto (Porto Business School), która zajmuje od lat wysokie miejsca w rankingach europejskich i posiada akredytację AMBA oraz AACSB. Prometriq Akademia Zarządzania jest uprawniona do oznaczania wydawanych dyplomów Executive MBA logotypem Porto Business School, co poprzedza każdorazowo weryfikacja dokumentacji studiów podyplomowych Prometriq MBA oraz szereg spotkań z wykładowcami i słuchaczami. Dyplomy absolwentów Prometriq MBA zawierają podpis przedstawiciela PBS odpowiedzialnego za proces walidacji.

ONE MBA

Możliwa jest też współpraca więcej niż dwóch szkół biznesu. Takie wspólne programy MBA (ONE MBA) są szczególnie cenione, ponieważ łączą spełnienie międzynarodowych standardów z różnorodnością doświadczeń wielu placówek doskonalenia kompetencji menedżerskich. W programie Prometriq MBA uczestniczy wielu wykładowców prowadzących równolegle zajęcia w placówkach posiadających międzynarodowe akredytacje MBA. Ponadto wiele międzynarodowych instytucji ochrony zdrowia i uczelni europejskich wspiera program Collegium Prometricum poprzez udział w pracach Rady Programowej oraz realizację wykładów, dostępnych również dla polskich słuchaczy MBA. Więcej informacji na temat europejskiej edycji MBA dostępnych jest na stronie http://www.prometricum.eu .

MBA w ochronie zdrowia

W dostępnych powszechnie podręcznikach do zarządzania i na ogólnych studiach MBA nie porusza się wnikliwie wielu zagadnień kluczowych dla menedżerów ochrony zdrowia. Popyt indukowany, pokusa moralna, racjonowanie usług – to tylko niektóre ze specyficznych dla tego sektora zagadnień, bez których szczegółowego wyjaśnienia trudno mówić o przygotowaniu słuchacza do pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym. W ramach programu Prometriq MBA stwarzamy możliwość poszerzenia wiedzy oferując specjalistyczne materiały dydaktyczne i serię unikalnych podręczników. Poprzez cykl webinariów dajemy naszym słuchaczom możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi menedżerami instytucji sektora zdrowia oraz wykładowcami wielu doskonałych uczelni. Efektywność procesu dydaktycznego wspieramy wykorzystując nowoczesne technologie i metodykę nauczania dorosłych. Program został zaplanowany w sposób gwarantujący wartość dodaną – bez względu na kierunek wykształcenia i zróżnicowane doświadczenie zawodowe uczestników.

.