Graduacja 2022

Rejestracja

26 czerwca 2022 r. w zabytkowym Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów „Prometriq MBA w ochronie zdrowia” grupie 175 menedżerów z całej Polski.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością akademicy i eksperci ochrony zdrowia z całej Europy, m.in. b. podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia Wacława Wojtala i Krzysztof Łanda, Prof. Nick Guldemond, ekspert Grupy Roboczej WHO ds. Zdrowia Cyfrowego oraz prof. Ramon O’Callaghan, Dziekan Porto Business School – instytucji walidującej program Prometriq MBA (międzynarodowa akredytacja AMBA i AACSB).

Prometriq MBA to szkoła zarządzania dla lekarzy i menedżerów. Wśród absolwentów Prometriq MBA 52% to dyrektorzy lub prezesi podmiotów leczniczych, 33% to kadra medyczna, wszyscy z ogromnym doświadczeniem (średnio 11 lat stażu pracy) i doskonale przygotowani teoretycznie (17% to osoby, które już wcześniej ukończyły studia MBA lub posiadają stopień doktora lub habilitację lub tytuł profesora zwyczajnego).

„Szanujemy doświadczenie i wiedzę naszych słuchaczy, z których aż 52% to doświadczeni prezesi i dyrektorzy szpitali. Nie tracimy czasu na podstawy, w tym pomaga nam e-learning. Do prowadzenia webinariów zapraszamy wybitnych akademików i praktyków z całego kraju. W programie bierze udział ponad 50 wykładowców reprezentujących 16 najlepszych uczelni ekonomicznych, medycznych i technicznych. W nowej edycji dołączą do nas eksperci zagraniczni. Nie ma takiego drugiego MBA w Polsce, a udało się tego dokonać dzięki formule 95% online, bardzo dobrze ocenionej przez słuchaczy”– wyjaśnia dr Piotr Szynkiewicz, prezes zarządu Prometriq Akademii Zarządzania.

Doktor Piotr Karniej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podsumował: “Studia Prometriq MBA były dla mnie osobiście bardzo interesujące, bardzo ważne, a przede wszystkim bardzo wygodne dzięki formule 95% online. Pozwoliły  łączyć codzienną pracę z podnoszeniem kompetencji. Bardzo dziękuję za możliwość uzyskania nowych kwalifikacji”.

W imieniu absolwentów głos zabrali: dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie Tomasz Walasek, wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, starosta malborski Mirosław Czapla oraz członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Mariusz Trojanowski. Zgodnie podkreślali, że studia Promeriq MBA pozwoliły im spojrzeć na wiele spraw z nowej perspektywy i zarządzać jeszcze lepiej, a nawiązane kontakty już owocują wspólnymi działaniami. Słuchacze brali udział nie tylko w zajęciach on-line w czasie rzeczywistym, ale także 3-dniowej sesji stacjonarnej w Sopocie.

„Niektórzy dziwią się dlaczego pracownicy ochrony zdrowia mieliby studiować MBA. W rzeczywistości MBA to studia o zarządzaniu organizacją, czy jest nią korporacja czy szpital (…). Złożoność problemów w ochronie zdrowia jest nawet większa. Dlatego kompetencje jakie zdobywają słuchacze MBA, są tutaj bardzo potrzebne (…)” – powiedział podczas uroczystości graduacji prof. Ramon O’Callaghan.

Uroczystość wręczenia dyplomów uświetnił występ zespołu smyczkowego Capella Gedanensis. Był to czas refleksji, podsumowań i gratulacji oraz przyjęcia do grona słuchaczy kolejnej grupy Prometriq MBA – trzysemestralnych studiów podyplomowych, realizowanych w wymiarze ponad 400 godzin, we współpracy z Uniwersytetem SWPS, posiadającym najwyższą kategorię naukową A+.

Umowa z Porto Business School otwiera przez słuchaczami MBA możliwości uczestniczenia w międzynarodowych sesjach realizowanych również przez partnerów PBS, w tym np. London Business School (najbardziej ceniona szkoła biznesu obok Harvardu, Wharton i INSEAD). W lipcu br. studenci i partnerzy PBS zostali zaproszeni do udziału w kursie doskonalącym kompetencje kierownicze “Tides of Change”. Kolejna wyjazd jest planowany w październiku, do uniwersytetów partnerskich PBS w Hong-Kongu i Shenzen. Słuchacze Prometriq MBA, w ramach rozwoju międzynarodowej inicjatywy Collegium Prometricum (www.prometricum.eu), będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach na najlepszych europejskich i światowych uniwersytetach.

Wielu absolwentów MBA twierdzi, że ich kariera menedżerska dzieli się na dwa etapy: przed i po ukończeniu studiów MBA. Staramy się aby nasi słuchacze zyskali znacznie więcej niż wiedzę, umiejętności i sieć kontaktów. Prometriq MBA to intelektualna przygoda, szansa na zmianę w sposobie postrzegania świata. Profesor Nigel Nicholson z London Business School wyjaśnia dlaczego jest to warunek niezbędny do efektywnego pełnienia roli lidera. https://www.youtube.com/watch?v=zbqCDYBIz_w

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Prometriq MBA zapraszamy do kontaktu już teraz – tel. 698 101 798, mba@prometriq.pl. 

Można starać się robić dobrze wiele rzeczy, ale można też wyspecjalizować się i być znacznie lepszym od innych. Na tym wg profesora Filipa Kotlera polega przewaga konkurencyjna. Program Prometriq MBA został stworzony specjalnie dla pracowników ochrony zdrowia, w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Federacji Szpitali (IHF), stowarzyszenia AMBA i wymagania polskiego prawa (ponad 400 godzin zajęć).