Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Studia podyplomowe Prometqi MBA są realizowane w następujących po sobie modułach, obejmujących:

  • przekazanie słuchaczom materiałów przygotowujących, w tym dostępnych na platformie e-learningowej
  • webinarium w czasie rzeczywistym prowadzone prze zaproszonego eksperta ochrony zdrowia ( co druga sobota online)
  • uzupełniające sesje eksperckie w ramach Klubu MBA (czwartki wieczorem online) oraz wydarzenia towarzyszące
  • przekazanie słuchaczom materiałów uzupełniających oraz testów wiedzy i zadań problemowych do realizacji w ramach pracy grupowej
  • sesję stacjonarną
  • wyjazdy studyjne (opcjonalnie).

Zajęcia 43. edycji Prometriq MBA rozpoczynają się sesją inauguracyjną zaplanowaną na 25 marca 2023 roku.

Sesja stacjonarna zaplanowana jest na 23-25 czerwca 2023 r.

Uroczysta graduacja z udziałem przedstawicieli zagranicznych szkół biznesu zaplanowana jest na 22/23 czerwca 2024 r. w Gdańsku. Wykład wygłosi m.in. Dziekan Porto Business School Prof. Ramon O’Callaghan.

Szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych grup MBA jest dostępny dla osób zakwalifikowanych na studia.
Dodatkowe informacje można uzyskać  w biurze Prometriq MBA – tel.: 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl.