Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Studia podyplomowe Prometqi MBA są realizowany w następujących po sobie modułach, obejmujących:

  • przekazanie słuchaczom materiałów przygotowujących, w tym dostępnych na platformie e-learningowej
  • webinarium w czasie rzeczywistym prowadzoną prze zaproszonego eksperta ochrony zdrowia (soboty)
  • uzupełniające sesje eksperckie w ramach Klubu MBA oraz wydarzeń towarzyszących
  • przekazanie słuchaczom materiałów uzupełniających oraz testów wiedzy i zadań problemowych do realizacji w ramach pracy grupowej.

Szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych grup MBA jest dostępny dla osób zakwalifikowanych na studia. Informację na temat terminów sesji stacjonarnych można uzyskać telefonicznie w biurze Prometriq MBA (698101798).