Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Studia podyplomowe Prometqi MBA są realizowane w następujących po sobie modułach, obejmujących:

  • przekazanie słuchaczom materiałów przygotowujących, w tym dostępnych na platformie e-learningowej
  • webinarium w czasie rzeczywistym prowadzone prze zaproszonego eksperta ochrony zdrowia ( co druga sobota online)
  • uzupełniające sesje eksperckie w ramach Klubu MBA (czwartki wieczorem online) oraz wydarzenia towarzyszące
  • przekazanie słuchaczom materiałów uzupełniających oraz testów wiedzy i zadań problemowych do realizacji w ramach pracy grupowej
  • sesję stacjonarną
  • wyjazdy studyjne (opcjonalnie).

Zajęcia 42. edycji Prometriq MBA rozpoczynają się sesją inauguracyjną zaplanowaną na 22 października 2022 roku. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Cezary Włodarczyk (Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

Sesja stacjonarna zaplanowana jest na 9-11 grudnia 2022 r.

Uroczysta graduacja z udziałem przedstawicieli zagranicznych szkół biznesu zaplanowana jest na 24/25 czerwca 2023 r. w  w Gdańsku. Wykład wygłosi m.in. Dziekan Porto Business School Prof. Ramon O’Callaghan.

Szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych grup MBA jest dostępny dla osób zakwalifikowanych na studia. Dodatkowe informacje można uzyskać  w biurze Prometriq MBA – tel.: 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl.