Trzeci semestr MBA dla absolwentów studiów dwusemestralnych

Absolwenci studiów podyplomowych „MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia” w wymiarze dwóch semestrów mogą przystąpić do trzysemestralnego programu Prometriq Executive MBA na specjalnych warunkach.

Oferujemy możliwość zaliczenia części zrealizowanego programu i ECTS oraz udział w studiach MBA w wymiarze jednego lub dwóch semestrów (zależnie od okazanego świadectwa, doświadczenia zawodowego i przebiegu kariery menedżerskiej).

Procedura postępowania przewiduje:

  1. Przekazanie przez kandydata zgłoszenia (formularz rejestracyjny), świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z wykazem przedmiotów, godzin i ECTS oraz opisu doświadczenia zawodowego
  2. Decyzja Komisji MBA dotycząca różnic programowych (liczby godzin studiów zaliczonych na podstawie okazanych dokumentów i analizy zrealizowanego programu studiów) i rekomendacje dotyczące możliwości przyjęcia na drugi lub trzeci semestr studiów MBA
  3. Przekazanie kandydatowi informacji o wymiarze godzin oraz przedmiotów wymagających uzupełnienia oraz propozycji dotyczącej terminów zajęć i wysokości czesnego
  4. Podpisanie umowy i przystąpienie do studiów.

Absolwenci studiów podyplomowych Prometriq MBA w ochronie zdrowia uzyskują:

  1. Certyfikat ukończenia programu Executive Master of Business Administration (MBA) w języku angielskim zgodny z międzynarodowym standardem MBA, walidowany przez Porto Business School i oznaczony emblematami PBS
  2. Świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia (kat. B), zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, upoważniające do zarządzania podmiotami leczniczymi oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i zwolnienia z egzaminu Agencji Rozwoju Szpitali.

Wysokość czesnego dla absolwentów studiów podyplomowych MBA realizowanych w ramach innych niż Prometriq programów studiów, jest zależna od wielkości różnicy programowej. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i wpisanie w rubryce „kod promocyjny” akronimu MBA.