Dla absolwentów MBA

Rejestracja

Absolwenci studiów podyplomowych „MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia” w wymiarze dwóch semestrów mogą przystąpić na specjalnych warunkach do trzysemestralnego programu Prometriq Executive MBA spełniającego wymagania zawarte w proponowanych przez MZ projektach ustaw (III semestry, kat. B, powyżej 400 godzin zajęć). Oferujemy możliwość zaliczenia części zrealizowanego programu i ECTS (zależnie od okazanego świadectwa i doświadczenia na stanowisku kierowniczym w sektorze zdrowia).

Procedura postępowania przewiduje:

  1. Przekazanie przez kandydata zgłoszenia (formularz rejestracyjny), świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA wraz z wykazem przedmiotów, godzin i ECTS oraz opisu doświadczenia zawodowego.
  2. Decyzja Komisji MBA dotycząca różnicy programowej  (na podstawie okazanych dokumentów i analizy zrealizowanego programu studiów).
  3. Przekazanie kandydatowi informacji o wymiarze godzin oraz przedmiotach wymagających uzupełnienia oraz proponowanych warunkach realizacji studiów.

Absolwenci studiów podyplomowych Prometriq MBA w ochronie zdrowia uzyskują:

  1. Certyfikat ukończenia programu Executive Master of Business Administration (MBA), w języku angielskim zgodny z międzynarodowym standardem MBA, walidowany przez Porto Business School i oznaczony emblematami PBS.
  2. Świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia (III semestry, kat. B, ponad 400 godzin), zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, upoważniające do zarządzania podmiotami leczniczymi oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i zwolnienia z egzaminu Agencji Rozwoju Szpitali (zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa).

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i wpisanie MBA w rubryce „kod promocyjny”.