Studia podyplomowe Executive MBA w ochronie zdrowia 95% online

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie zaprasza do udziału w studiach podyplomowych Executive MBA zarządzanie w ochronie zdrowia (95% ONLINE), spełniających wymagania zawarte w projekcie ustawy. Studia trwają trzy semestry i obejmują ponad 430 godzin dydaktycznych oraz trzydniową sesję stacjonarną w Sopocie. Absolwenci uzyskują wymagane w Polsce świadectwo (kategoria naukowa B) oraz międzynarodowy certyfikat MBA potwierdzony przez zagranicznego partnera Prometriq Akademii Zarządzania Porto Business School.

Formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej: https://prometriq.pl/mba-online/ gdzie można zapoznać się z programem studiów oraz opiniami absolwentów. Studia podyplomowe Prometriq Executive MBA w ochronnie zdrowia skierowane są do osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze. Ponad 50% naszych słuchaczy to Prezesi i Dyrektorzy szpitali a 17%
z nich posiada już tytuł MBA lub stopień doktora lub doktora habilitowanego.

Już dziś zapraszamy Państwa na otwarty wykład inauguracyjny online (26 marca br.) „Najważniejsze narzędzia regulacji rynku świadczeń zdrowotnych” który poprowadzi Pan Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2017. W drugiej części dnia obędzie się wykład „Specyfika ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia” – prowadzący dr Piotr Szynkiewicz, opiekun merytoryczny programu Prometriq Executive MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Kontakt: tel. 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl, www.prometriq.pl

Absolwentom dwusemestralnych studiów MBA oferujemy możliwość udziału w studiach uzupełniających. Studia można sfinansować m.in. ze środków KFS lub PFRON.

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia, realizowany w formule trzysemestralnych studiów podyplomowych online (webinaria w co drugą sobotę i trzydniowa sesja stacjonarna w Sopocie).

  • Program zgodny z zaleceniami IHF, EFMD i AMBA (International Hospital Federation, European Foundation for Management Development, Association of MBAs)
  • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT MBA sygnowany przez PORTO BUSINESS SCHOOL (akredytacja AMBA)
  • Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych i kierowania podmiotem leczniczym oraz zwolnienie z egzaminu Agencji Rozwoju
  • Szpitali (zgodnie z projektem ustawy z dnia 29 grudnia 2021 r.)
  • Wykładowcy reprezentujący instytucje zdrowia i uczelnie z całego kraju oraz zagranicy
  • Zestaw materiałów i podręczników niedostępnych w wolnej sprzedaży
  • Sesja stacjonarna w Sopocie (3 dni) i zdalna praca grupowa
  • Sieć kontaktów zawodowych – Klub Prometriq MBA
  • Sieć kontaktów międzynarodowych – zagraniczne wyjazdy studyjne