Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Rejestracja

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Program Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia został przygotowany w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Federacji Szpitali, które powstały przy udziale m.in.: American College of Healthcare Executives, Australasian College of Health Service Management, Canadian College of Health Leaders, European Association of Hospital Managers, Hong Kong College of Healthcare Executives, International Hospital Federation.

Program obejmuje 1473 godziny zajęć (435 godz. zajęć kontaktowych), na które składają się:

  • wykłady i ćwiczenia w formie webinariów realizowanych w czasie rzeczywistym
  • udział w panelach eksperckich w ramach Klubu Prometriq MBA (online)
  • warsztaty podczas sesji stacjonarnej w Sopocie
  • moduły dostępne na platformie e-learningowej
  • praca własna w oparciu o dostarczone materiały
  • praca grupowa z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej
  • przygotowanie pracy lub projektu dyplomowego
  • dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z partnerami Prometriq

Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce kolejnej edycji Prometriq Executive MBA. Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego. Zarejestrowanym kandydatom prześlemy informator oraz szczegóły programu.

Opis wybranych wykładów Prometriq MBA w ochronie zdrowia

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.