Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat przywództwa i konieczności zmian, w tym zakresie w ochronie zdrowia, wynikających ze zmian globalnych (zmienności, niepewności, złożoności, niejednoznaczności, turbulencji). Omówione zostaną poziomy przywództwa wg. Johna Maxwella, globalnego lidera w tej dziedzinie. Opisane zostanie przywództwo oparte na wartościach i jego konsekwencje dla rozwoju oraz zaangażowania pracowników. Przekazana zostanie wiedza na temat przywództwa w kontekście kompetencji przyszłości i wyzwań współczesnego świata.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma ankietę, dzięki, której będzie w stanie ocenić swój indywidualny poziom przywództwa.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest uświadomienie sobie ważności przywództwa, a także możliwości osobistego rozwoju w tym zakresie.

Wykładowca: Dr n. med. Grażyna Lewicka

Mentor, menedżer, lekarz. Wieloletni uczestnik rynku usług zdrowotnych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Uczestnik programu rozwojowego Emerging Leader Program, organizowanego przez Roffey Institute w wielkiej Brytanii.