Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji i doświadczeń na temat podstawowych zagadnień decydujących o specyfice sektora publicznego i prywatnego w ochronie zdrowia. Omówione zostaną główne różnice w zarządzaniu w sektorze publicznym (SPZOZ, podmioty skomercjalizowane) i sektorze prywatnym (przedsiębiorstwie średniej wielkości i korporacji).

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Intencją jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze różnice wynikające z uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, finansowych i politycznych.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla obu sektorów zdrowia uwarunkowania dotyczące zarządzania podmiotem, w tym odpowiedzialności kierownika, organów nadzoru i kontroli, roli właściciela, uwarunkowań finansowych, a także kreowania lokalnej polityki zdrowotnej.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest przyswojenie przez słuchaczy wiedzy o specyficznej roli kierownika podmiotu leczniczego w funkcjonowaniu sektora publicznego i prywatnego ochrony zdrowia w Polsce. Celem jest również zwrócenie uwagi na rolę, udział i możliwości sektora prywatnego w realizacji polityki zdrowotnej w Polsce.

Wykładowca: Dr n. med. Krzysztof Przyśliwski, Dyrektor Medyczny Szpitala Medicover w Warszawie

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, studiów podyplomowych
„Zarządzanie Szpitalem/Administracja Zdrowiem Publicznym” na Wydziale Ochrony Zdrowia, Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, programu MBA Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Stokholm’s School of Business.

Wieloletni kierownik podmiotów leczniczych o zróżnicowanym charakterze własnościowym (SPZOZ, skomercjalizowany szpital, prywatny podmiot leczniczy, szpital korporacyjny) korporacyjnego. Doświadczony audytor w zakresie systemów zarządzania jakością (audytor wiodący w systemach ISO 9001), a także wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego.

Zdeklarowany zwolennik i lider projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia. Ze Szpitalem w Łańcucie Laureat Konkursu 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2014) oraz tytułu „Gazeli Biznesu 2013” w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm przyznawanego przez Puls Biznesu i Coface International. Wyróżniony jako „Menedżer roku” w województwie podkarpackim.

Były wykładowca z zakresu przekształceń samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki handlowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz organizacji i zarządzania z elementami ekonomiki zdrowia oraz zdrowia publicznego i polityki społecznej w ramach szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.