Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień decydujących o specyfice ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki. Omówione zostaną ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, w tym takie pojęcia jak popyt indukowany, teoria agencji, pokusa moralna.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że wiele utrudnień spotykanych w codziennej praktyce funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia ma swoje systemowe podłoże i nie powinno być traktowanych jako lokalne lub przejściowe wypaczenia.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania dotyczące zarządzania, w tym trudność w zdefiniowaniu produktu jakim jest zdrowie i opomiarowaniu jakości i efektywności usług zdrowotnych, co istotnie wpływa na możliwe do zastosowania przez menedżerów metody i narzędzia zarządzania.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia elementów systemowych, specyficznych dla funkcjonowania ochrony zdrowia we wszystkich krajach rozwiniętych, od nieudolności i patologii jakie możemy zaobserwować w lokalnej praktyce funkcjonowania sektora zdrowia.

Webinarium ma charakter wprowadzający i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień, które mogą być rozwijane w ramach osobnych zajęć.

Wykładowca: Dr Piotr Szynkiewicz, MBA

Opiekun merytoryczny programu Prometriq MBA w ochronie zdrowia. Prezes Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, programu MBA Uniwersytetu w Glasgow, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewód doktorski) oraz m.in. kursów: Stanford University “Principles of Economics”, Duke University “The Challenges of Global Health”, University of Copenhagen “An Introduction to Global Health”, Johns Hopkins University “Systems Thinking in Public Health”, CEESTAHC „Pricing and Health Technology Assessment”, CMJ „Standardy akredytacji szpitali”, Price Waterhouse “Diagnostic Tool and Techniques for Consultants”.

W latach 1996-2009 kierownik i uczestnik kilkudziesięciu projektów restrukturyzacji największych firm działających w Polsce, w tym projektów informatyzacji (SAP/Business Objects, Oracle, IBM/Cognos). Specjalista w dziedzinie zarządzania strategicznego (autor poradnika dotyczącego zastosowania metody strategicznej karty wyników – balanced scorecard) oraz modelowania i opomiarowania procesów biznesowych (autor podręcznika dotyczącego wdrożenia controllingu procesów). Gościnny wykładowca akademicki (SGH, UG, GUMed, AE we Wrocławiu, Uczelnia Łazarskiego). Wyróżniony jako „wykładowca roku” przez Institute for International Research.

W latach 2010-2020 kierownik projektów badawczych i doradczych dla sektora zdrowia, w tym dot. controllingu medycznego (80 szpitali), Narodowego Programu Zdrowia (3 projekty) oraz POWER (projekty e-MBA w ochronie zdrowia z udziałem ponad 1000 menedżerów). Pomysłodawca i ekspert systemu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych RODONET.

Naukowo zainteresowany zagadnieniami z pogranicza ekonomii, zarządzania i zdrowia publicznego, w tym rozwojem kompetencji cyfrowych oraz pomiarem wartości świadczeń medycznych.