Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa spowodował dużą dezorientację wśród kandydatów na studia MBA. Wiele osób nie potrafi ocenić czy oferowany program MBA spełnia wskazane wymagania ustawowe.

Miło nam poinformować, że obecna (41) edycja Prometriq MBA spełnia wszystkie kryteria formalne. Program zakłada trzy semestry nauki, łącznie ponad 430 godzin webinariów oraz zajęć stacjonarnych w ramach sesji wyjazdowej w Sopocie. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS, który jest jedyną polską uczelnią niepubliczną w randze uniwersytetu i posiada wymaganą kategorię naukową B. Ponadto słuchacze otrzymają dyplom MBA w języku angielskim walidowany przez Porto Business School posiadającą akredytację AMBA, czyli najwyższy światowy poziom MBA.

Poza spełniającym polskie wymagania i rozpoznawalnym w świecie dyplomem, oferujemy Państwu ciekawe zajęcia prowadzone przez pracowników najważniejszych uczelni i instytucji sektora zdrowia, w tym m.in.: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetów Medycznych w Gdańsku i Łodzi.

Ponad 50% słuchaczy Prometriq to dyrektorzy i prezesi szpitali. 17% naszych studentów posiada już tytuł MBA, doktorat lub habilitację. Większość ceni sobie wysoko zarówno możliwość studiowania ONLINE jak i spotkania grupy menedżerów z innych regionów kraju podczas sesji stacjonarnej w Sopocie. Realia pracy menedżerów szpitali w krajach europejskich poznajemy w trakcie wizyt studyjnych.

Absolwentom dwusemestralnych studiów MBA oferujemy możliwość udziału w studiach uzupełniających.

W dostępnych powszechnie podręcznikach do zarządzania i na ogólnych studiach MBA nie porusza się wystarczająco wnikliwie wielu zagadnień kluczowych dla menedżerów ochrony zdrowia. Popyt indukowany, pokusa moralna, racjonowanie usług – to tylko niektóre ze specyficznych dla tego sektora zagadnień, które wymagają specjalnej uwagi. W ramach Prometriq MBA stwarzamy możliwość poszerzenia wiedzy oferując specjalistyczne materiały dydaktyczne i serię unikalnych podręczników. Poprzez cykl webinariów dajemy naszym słuchaczom możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi menedżerami instytucji sektora zdrowia oraz wykładowcami wielu doskonałych uczelni. Efektywność procesu dydaktycznego wspieramy wykorzystując nowoczesne technologie i metodykę nauczania dorosłych. Program został zaplanowany w sposób gwarantujący wartość dodaną – bez względu na kierunek wykształcenia i zróżnicowane doświadczenie zawodowe uczestników.

Prometriq MBA a zalecenia AMBA (Association of MBAs):

  • Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku (zalecane min. 3 lata)
  • 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z których 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecane min. 50%)
  • Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1000 osób w ramach 38 grup (zalecane min. 20 osób w grupie)
  • 50% słuchaczy MBA online w roku 2021 (ponad 100 osób) to prezesi lub dyrektorzy firm, z wieloletnim doświadczeniem (zalecane min. 3 lata doświadczenia)