Wykładowcy

Wśród wykładowców Prometriq MBA znajdują się wybitni eksperci reprezentujący polskie i światowe ośrodki akademickie i instytucje ochrony zdrowia:

 1. dr Anna Białk-Wolf – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 2. dr Edyta Bielak-Jomaa – w latach 2015–2018 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych VI kadencji,do 2019 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. dr Justyna Bierniak-Woźny – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 4. mgr Stanisław Brzozowski – ekspert AOTMiT
 5. dr Michał Chalastra – Uniwersytet Gdański
 6. lek. med. Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska – lekarz
 7. prof. dr hab. Marcin Czech – Instytut Matki i Dziecka
 8. dr hab. Monika Dobska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 9.  Sebastian Drobczyński – Uniwersytet SWPS
 10. mgr Anna Engel – licencjonowana trenerka metod rozwoju wg koncepcji dra Edwarda de Bono
 11. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski – Polska Federacja Szpitali
 12. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 13. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński
 14. dr hab. Tomasz Holecki – prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 15. dr hab. Mirosław Jarosiński – prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 16. dr Tadeusz Jędrzejczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w latach 2014–2016 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 17. lek. med. Paweł Witold Kalbarczyk – IFIC Polska
 18. dr Tomasz Kalinowski – profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego, Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP
 19. dr n. med. Grażyna Lewicka – mentor, menedżer, lekarz
 20. dr Elżbieta Kasprzak – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 21. dr Paweł Kaźmierczyk – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 22. dr Dorota Kilańska – prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
 23. dr Marek Koennerradca prawny, były sędzia, właściciel Kancelarii Medycznej Koenner
 24. dr hab. Iwona Kowalska-Bobko – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ
 25. dr Andrzej Krupa – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
 26. mgr Barbara Kutryba – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 27. dr Cezary Lipiński – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 28. lek. Krzysztof Łanda – wiceminister zdrowia w latach 2015-2017
 29. mgr Piotr Ławacz – Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!
 30. lek. med. Rajmund Martyniuk – Scalence
 31. dr hab. Izabela Marzec – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 32. dr Jacek Michalak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 33. mgr inż. Sylwia Miezio – Prometriq Akademia Zarządzania
 34. Małgorzata Mrug – trener biznesu, coach, wykładowca akademicki
 35. prof. Elżbieta Nowakowska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 36. Paweł Olechnowicz – prezes zarządu Grupy Lotos w latach 2003-2016
 37. mgr Alina Osowska – Aktren
 38. mgr Tomasz Owczarek – psycholog i trener biznesu
 39. prof. dr hab. Jarosław Pinkas – w latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015–2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2018–2020 Główny Inspektor Sanitarny
 40. dr Piotr Popowski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
 41. mgr Bartosz Poćwiardowski – Centrum Zgody
 42. lek. med. Krzysztof Przyśliwski – Dyrektor Szpitala Medicover
 43. prof. dr hab. Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
 44. dr hab. Małgorzata Serwach – prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 45. mgr Maciej Sowiński – Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem
 46. mgr Mariusz Stasiak vel Stasek – audytor SBI/RODO
 47. dr Jędrzej Strumiłło – Uniwersytet Gdański
 48. prof. dr hab. Janusz Strużyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 49. inż. Katarzyna Szymańska – Marketing Medyczny Online
 50. mgr inż. Waldemar Stylo – Narodowy Instytut Onkologii PIB Oddział w Krakowie, ekspert AOTMiT
 51. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka – Uniwersytet Łódzki
 52. dr Piotr Szynkiewicz – Prometriq Akademia Zarządzania
 53. dr hab. Andrzej Śliwczyński – prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi
 54. dr hab. Maria Węgrzyn – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 55. dr hab. Barbara Więckowska – prof. Szkoły Głównej Handlowej
 56. dr hab. Sławomir Winch – prof. Szkoły Głównej Handlowej
 57. prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk – Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 58. dr Wacława Wojtala – Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w latach 2001–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 59. prof. dr hab. Aleksander Woźny – Uniwersytet Wrocławski
 60. mgr Tomasz Zawadzki – MindSonar
 61. prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdanski Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk
 62. dr Marcin Żmigrodzki – Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego
Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do Rady Programowej Prometriq MBA przyjęli i doradzają nam:
1. dr hab. Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
2. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Szpitali
3. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
4. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
5. dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
6. dr hab. Remigiusz Kozłowski,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego
7. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów
8. Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
9. dr hab. Michał Marczak, profesor Uniwersytet Medyczny w Łodzi
10. Pan Dariusz Rajczyk, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
11. prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
12. dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
13. prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
14. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
15. dr hab. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański
16. prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk

.