Wykładowcy

Wśród wykładowców Prometriq MBA znajdują się wybitni eksperci reprezentujący polskie i światowe ośrodki akademickie i instytucje ochrony zdrowia:

 1. dr Anna Białk-Wolf – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 2. dr Edyta Bielak-Jomaa – w latach 2015–2018 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych VI kadencji,do 2019 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. dr Justyna Bierniak-Woźny – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 4. mgr Stanisław Brzozowski – ekspert AOTMiT
 5. mgr Joanna Burnos – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Leaderis
 6. dr Michał Chalastra – Uniwersytet Gdański
 7. lek. med. Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska – lekarz, menedżer Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
 8. prof. dr hab. Marcin Czech – Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Instytut Matki i Dziecka
 9. dr hab. Monika Dobska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 10.  Sebastian Drobczyński – ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej, Uniwersytet SWPS
 11. mgr Anna Engel – licencjonowana trenerka metod rozwoju wg koncepcji dra Edwarda de Bono
 12. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski – Polska Federacja Szpitali
 13. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 14. dr Paweł Grzesiowskiekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19
 15. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński
 16. dr hab. Tomasz Holecki – prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 17. dr hab. Mirosław Jarosiński – prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 18. lek. med. Paweł Witold Kalbarczyk – IFIC Polska
 19. prof. SANS dr Tomasz Kalinowski – profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego, Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP
 20. dr Piotr Karniej – STOMOZ, Universidad de La Rioja, Fundacja Trzy Końce
 21. inż. Barbara Klaudel – co-founder Radiato.ai, Politechnika Gdańska
 22. dr Marek Koenner – Kancelaria Koenner
 23. dr inż. Jacek Kotarbiński – międzynarodowy ekspert shopper marketingu, WSAiB
 24. mgr inż. Jarosław Kozera – JSKonsulting,
 25. dr n. med. Grażyna Lewicka – mentor, menedżer, lekarz
 26. dr Iga Lipska – Instytut Polityki Zdrowotnej, HTAi
 27. dr Elżbieta Kasprzak – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 28. dr Paweł Kaźmierczyk – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 29. dr Dorota Kilańska – prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
 30. dr Marek Koennerradca prawny, były sędzia, właściciel Kancelarii Medycznej Koenner
 31. dr hab. Iwona Kowalska-Bobko – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ
 32. dr Andrzej Krupa – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
 33. mgr Barbara Kutryba – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 34. dr Cezary Lipiński – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 35. lek. Krzysztof Łanda – wiceminister zdrowia w latach 2015-2017
 36. mgr Piotr Ławacz – Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!
 37. lek. med. Rajmund Martyniuk – Scalence
 38. dr hab. Izabela Marzec – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 39. dr Jacek Michalak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 40. mgr inż. Sylwia Miezio – Prometriq Akademia Zarządzania
 41. Małgorzata Mrug – trener biznesu, coach, wykładowca akademicki
 42. prof. Elżbieta Nowakowska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 43. Paweł Olechnowicz – prezes zarządu Grupy Lotos w latach 2003-2016
 44. mgr Alina Osowska – Aktren
 45. mgr Tomasz Owczarek – psycholog i trener biznesu
 46. prof. dr hab. Jarosław Pinkas – w latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015–2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2018–2020 Główny Inspektor Sanitarny
 47. dr Piotr Popowski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
 48. mgr Bartosz Poćwiardowski – Centrum Zgody
 49. lek. med. Krzysztof Przyśliwski – Dyrektor Szpitala Medicover
 50. prof. dr hab. Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
 51. dr hab. Małgorzata Serwach – prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 52. mgr Maciej Sowiński – Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem
 53. mgr Mariusz Stasiak vel Stasek – audytor SBI/RODO
 54. dr Jędrzej Strumiłło – Uniwersytet Gdański
 55. prof. dr hab. Janusz Strużyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 56. inż. Katarzyna Szymańska – Marketing Medyczny Online
 57. mgr inż. Waldemar Stylo – Narodowy Instytut Onkologii PIB Oddział w Krakowie, ekspert AOTMiT
 58. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka – Uniwersytet Łódzki
 59. dr Piotr Szynkiewicz – Prometriq Akademia Zarządzania
 60. dr hab. Andrzej Śliwczyński – prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi
 61. dr hab. Maria Węgrzyn – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 62. dr hab. Barbara Więckowska – prof. Szkoły Głównej Handlowej
 63. prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk – Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 64. dr Wacława Wojtala – Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w latach 2001–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 65. prof. dr hab. Aleksander Woźny – Uniwersytet Wrocławski
 66. mgr Tomasz Zawadzki – MindSonar
 67. prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdanski Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk
 68. dr Marcin Żmigrodzki – Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego
 69. lek. med. Paweł Żuk – Uczelnia Łazarskiego, Wolters Kluwer
 70. Elżbieta Żurek – praktyk komunikacji korporacyjnej oraz interpersonalnej, Toastmasters International
Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do Rady Programowej Prometriq MBA przyjęli i doradzają nam:
1. dr hab. Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
2. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Szpitali
3. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
4. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
5. dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
6. dr hab. Remigiusz Kozłowski,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego
7. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów
8. Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
9. dr hab. Michał Marczak, profesor Uniwersytet Medyczny w Łodzi
10. Pan Dariusz Rajczyk, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
11. prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
12. dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
13. prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
14. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
15. dr hab. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański
16. dr Wacława Wojtala – Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w latach 2001–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
17. prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk

.