Wykładowcy

Wśród wykładowców Prometriq MBA znajdują się wybitni eksperci reprezentujący polskie ośrodki akademickie i instytucje ochrony zdrowia:

 1. dr Edyta Bielak-Jomaa – w latach 2015–2018 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych VI kadencji,do 2019 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. dr Justyna Bierniak-Woźny – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 3. mgr Stanisław Brzozowski – ekspert AOTMiT
 4. dr Michał Chalastra – Uniwersytet Gdański
 5. mgr Anna Engel -licencjonowana trenerka metod rozwoju wg koncepcji dra Edwarda de Bono
 6. nadzw. Jarosław Fedorowski – Polska Federacja Szpitali
 7. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 8. dr hab. Tomasz Holecki – prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 9. dr hab. Mirosław Jarosiński – prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 10. dr Tadeusz Jędrzejczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w latach 2014–2016 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 11. med. Paweł Witold Kalbarczyk – IFIC Polska
 12. dr Tomasz Kalinowski – profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego, Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP
 13. dr Elżbieta Kasprzak – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 14. dr Dorota Kilańska – prof. Uniwersytetu Medycznegow Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
 15. dr Marek Koenner– radca prawny, były sędzia, właściciel Kancelarii Medycznej Koenner
 16. dr hab. Iwona Kowalska-Bobko – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ
 17. dr Andrzej Krupa – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
 18. mgr Barbara Kutryba – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 19. dr Cezary Lipiński – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 20. mgr Piotr Ławacz – Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!
 21. med. Rajmund Martyniuk – Scalence
 22. dr hab. Izabela Marzec – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 23. dr Jacek Michalak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 24. mgr inż. Paweł Olechnowicz – prezes zarządu Grupy Lotos w latach 2003-2016
 25. mgr Alina Osowska – Aktren
 26. mgr Tomasz Owczarek – psycholog biznesu
 27. dr hab. Jarosław Pinkas – w latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015–2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2018–2020 Główny Inspektor Sanitarny
 28. dr Piotr Popowski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
 29. med. Krzysztof Przyśliwski – Dyrektor Szpitala Medicover
 30. dr hab. Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
 31. dr hab. Małgorzata Serwach – prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 32. mgr Mariusz Stasiak – audytor SBI/RODO
 33. dr hab. Janusz Strużyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 34. mgr inż. Waldemar Stylo – Narodowy Instytut Onkologii PIB Oddział w Krakowie, ekspert AOTMiT
 35. dr hab. Jadwiga Suchecka – Uniwersytet Łódzki
 36. dr Piotr Szynkiewicz – Prometriq Akademia Zarządzania
 37. dr hab. Andrzej Śliwczyński – prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi
 38. dr hab. Maria Węgrzyn – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 39. dr hab. Barbara Więckowska – prof. Szkoły Głównej Handlowej
 40. dr Wacława Wojtala – Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w latach 2001–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 41. mgr Tomasz Zawadzki – MindSonar
 42. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdanski Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk
 43. dr Marcin Żmigrodzki – Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego
Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do Rady Programowej Prometriq MBA przyjęli:
1. dr hab. Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
2. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Szpitali
3. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
4. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
5. dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
6. dr hab. Remigiusz Kozłowski,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego
7. Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
8. dr hab. Michał Marczak, profesor Uniwersytet Medyczny w Łodzi
9. Pan Dariusz Rajczyk, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
10. prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
11. dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
12. prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
13. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki

Szczegółowy program zajęć zostanie przekazany wszystkim zgłoszonym kandydatom na studia podyplomowe Prometriq MBA w ochronie zdrowia.