Wykładowcy

Wśród wykładowców Prometriq MBA znajdują się wybitni eksperci reprezentujący polskie i światowe ośrodki akademickie i instytucje ochrony zdrowia:

 1. dr Anna Białk-Wolf – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 2. dr Edyta Bielak-Jomaa – w latach 2015–2018 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych VI kadencji,do 2019 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. dr Justyna Bierniak-Woźny – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 4. mgr Stanisław Brzozowski – ekspert AOTMiT
 5. dr Michał Chalastra – Uniwersytet Gdański
 6. mgr Anna Engel -licencjonowana trenerka metod rozwoju wg koncepcji dra Edwarda de Bono
 7. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski – Polska Federacja Szpitali
 8. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński
 10. dr hab. Tomasz Holecki – prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 11. dr hab. Mirosław Jarosiński – prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 12. dr Tadeusz Jędrzejczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w latach 2014–2016 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 13. lek. med. Paweł Witold Kalbarczyk – IFIC Polska
 14. dr Tomasz Kalinowski – profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego, Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP
 15. dr n. med. Grażyna Lewicka – mentor, menedżer, lekarz
 16. dr Elżbieta Kasprzak – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 17. dr Dorota Kilańska – prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
 18. dr Marek Koennerradca prawny, były sędzia, właściciel Kancelarii Medycznej Koenner
 19. dr hab. Iwona Kowalska-Bobko – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ
 20. dr Andrzej Krupa – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
 21. mgr Barbara Kutryba – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 22. dr Cezary Lipiński – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 23. lek. Krzysztof Łanda – wiceminister zdrowia w latach 2015-2017
 24. mgr Piotr Ławacz – Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!
 25. lek. med. Rajmund Martyniuk – Scalence
 26. dr hab. Izabela Marzec – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 27. dr Jacek Michalak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 28. mgr inż. Sylwia Miezio – Prometriq Akademia Zarządzania
 29. Małgorzata Mrug – trener biznesu, coach, wykładowca akademicki
 30. Paweł Olechnowicz – prezes zarządu Grupy Lotos w latach 2003-2016
 31. mgr Alina Osowska – Aktren
 32. mgr Tomasz Owczarek – psycholog i trener biznesu
 33. prof. dr hab. Jarosław Pinkas – w latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015–2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2018–2020 Główny Inspektor Sanitarny
 34. dr Piotr Popowski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
 35. lek. med. Krzysztof Przyśliwski – Dyrektor Szpitala Medicover
 36. prof. dr hab. Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
 37. dr hab. Małgorzata Serwach – prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 38. mgr Maciej Sowiński – Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem
 39. mgr Mariusz Stasiak vel Stasek – audytor SBI/RODO
 40. dr Jędrzej Strumiłło – Uniwersytet Gdański
 41. prof. dr hab. Janusz Strużyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 42. inż. Katarzyna Szymańska – Marketing Medyczny Online
 43. mgr inż. Waldemar Stylo – Narodowy Instytut Onkologii PIB Oddział w Krakowie, ekspert AOTMiT
 44. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka – Uniwersytet Łódzki
 45. dr Piotr Szynkiewicz – Prometriq Akademia Zarządzania
 46. dr hab. Andrzej Śliwczyński – prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi
 47. dr hab. Maria Węgrzyn – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 48. dr hab. Barbara Więckowska – prof. Szkoły Głównej Handlowej
 49. dr Wacława Wojtala – Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w latach 2001–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 50. prof. dr hab. Aleksander Woźny – Uniwersytet Wrocławski
 51. mgr Tomasz Zawadzki – MindSonar
 52. prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdanski Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk
 53. dr Marcin Żmigrodzki – Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego
Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do Rady Programowej Prometriq MBA przyjęli i doradzają nam:
1. dr hab. Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
2. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Szpitali
3. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
4. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
5. dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
6. dr hab. Remigiusz Kozłowski,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego
7. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów
8. Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
9. dr hab. Michał Marczak, profesor Uniwersytet Medyczny w Łodzi
10. Pan Dariusz Rajczyk, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
11. prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
12. dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
13. prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
14. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
15. dr hab. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański
16. prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk

.