prof. dr hab. Aleksander Woźny – Uniwersytet Wrocławski

Kierownik Zakładu Medioznawstwa w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożyciel dziennikarstwa na Uniwersytecie i wieloletni szef podyplomowych studiów z Public Relations , w latach 2006 -2010 przewodniczący stowarzyszenia Europejskie Centrum Edukacji Medialnej, doświadczenie praktyczne zdobywał jako rzecznik prasowy wojewody.

Autor i redaktor kilkunastu książek (ostatnio wydana autorska książka o medycynie narracyjnej i scenariuszach kultury została przetłumaczona i wydana na Ukrainie) i ponad 100  artykułów w czasopismach naukowych.

W środowisku medycznym upowszechnia od blisko 10 lat wizerunek medycyny narracyjnej, która powstała przed ćwierćwieczem na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To subdyscyplina medyczna, której zadaniem  jest zrewolucjonizowanie PR wewnętrznego w szpitalach i przychodniach.

Prowadzi warsztaty i webinaria (ostatnio dla Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych) oraz publikuje artykuły  w prasie specjalistycznej dla środowiska lekarzy (m.in. w Gazecie Lekarskiej czy w Medium – gazecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej)

Dziś, w czasie pandemii, następuje otwarcie na nowo PR-owych relacji z pacjentem, a nowojorski Uniwersytet Columbia, na którym narodziła się medycyna narracyjna, organizuje cieszące się coraz większą popularnością w Europie webinaria. Mają one także za zadnie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu środowisk medycznych, które – jak wiadomo –  dotyczy również polskich medyków.

Prowadzony przedmiot: PR

Zapraszając Państwa na spotkanie i wspólne zastanowienie się nad współczesnym PR,  Profesor proponuje, aby rozpocząć od tego, co w tej dyscyplinie najbardziej atrakcyjne. Taki status mają dwa skrzydła PR. Jedno z nich  – PR wizerunkowy  – pozawala budować wizerunek firmy w czasie „pokoju”, gdy bez przeszkód możemy kreować jej misję. W czasie spotkania prowadzący podzieli się swoim autorskim przepisem na zapewnienie sobie przez firmę zainteresowania ze strony mediów. I pokaże, jak w oparciu o uniwersalne scenariusze medialne uzyskać publicity. Drugie skrzydło tej dyscypliny to PR kryzysowy, w którym relacje z mediami układają się całkowicie inaczej. W czasie „wojny” , podczas sytuacji kryzysowej nie musimy dbać o przyciągniecie uwagi mediów,  one same nas odnajdą. W kryzysie najskuteczniejszym lekarstwem jest reputacja. Jak na nią zapracować? O tym też podczas spotkania.

Podczas drugiego z wykładów prowadzący spróbuje namówić Państwa do zastosowania technik, które pomogą w odzyskaniu tych pacjentów, którzy rezygnując z profesjonalnej medycyny, wybierają jej postać alternatywną. To mój autorski projekt pokazujący jak w praktyce klinicznej stosować regułę PR starts at home. Chodzi o uzupełnienie, umacniającej się coraz bardziej w naszej opiece zdrowotnej  perspektywy desease, perspektywą illness. To nowatorskie podejście, które odwołuje się do medycyny narracyjnej wypracowanej w amerykańskiej praktyce klinicznej przed ćwierćwieczem. Nieznana u nas medycyna narracyjna narodziła się w klinice Columbia University w Nowym Jorku, a współcześnie stosowana jest z powodzeniem nie tylko w Stanach Zjednoczonych , ale także w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii czy Japonii. Prowadzone  przeze mnie warsztaty dowodzą, że jest na nią coraz większe zapotrzebowanie także i w Polsce.

Podczas spotkań przywoływane są case studies, które mogą być dla Państwa inspiracją do własnych kreatywnych rozwiązań  w zarządzanych firmach.