dr Anna Białk-Wolf – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

Pełni funkcjęPrezeski Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła jako pilot i przewodnik turystyczny. Rozprawę doktorską dotyczącą innowacyjności usług medycznych obroniła na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu (Niemcy) w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia. Obecnie jest pracownikiem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Odbyła staż naukowy na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt.

Autorka licznych publikacji z zakresu turystyki. Od 2009 roku analizuje zjawiska związane z turystyką medyczną w Polsce i na świecie.