dr n. med. Andrzej Krupa – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista radiodiagnostyki, specjalista zdrowia publicznego i specjalista organizacji ochrony zdrowia.
Wykładowca MBA w Uczelni Łazarskiego w Warszawie i wykładowców przedmiotów medycznych w Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

Posiada doświadczenie zawodowe jako:

  • zarządzający szpitalami (Dyrektor Naczelny, Zastępca ds. medycznych w latach 1990 –1998 oraz od 2013 do dnia dzisiejszego)
  • zarządzającego w instytucji płatnika (Kasy Chorych, NFZ w latach 1999 – 2004).
  • kierującymi lekarzami kształcącymi się do specjalizacji (kierownik specjalizacji 5 lekarzy)
  • wykonawca audytów działalności medycznej podmiotów leczniczych i doradca w restrukturyzacji szpitali (od 2004 do dnia dzisiejszego).

Naukowo zainteresowany zagadnieniami z zarządzania podmiotami leczniczymi – controlling medyczny, rekomendacje medyczne, obciążenie pracą personelu medycznego i zagadnień zdrowia publicznego w szczególności tworzenie i funkcjonowanie opieki koordynowanej, zarządzanie problemem zdrowotnym.

Przedmiot: Controlling medyczny

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat zasad funkcjonowania controlingu medycznego w podmiocie leczniczym.

Intencją jest zwrócenie uwagi na funkcję controllingu medycznego – pomoc w celu podejmowania jak najlepszych decyzji zarządczych.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na możliwości wykorzystania danych wynikających z działalności medycznej w powiązaniu z informacjami finansowymi i kadrowymi. Dane te pozwolą na opomiarowanie świadczeń zdrowotnych, co istotnie wpłynie na sposób zarządzania.

W trakcie webinarium wykorzystane zostaną przykłady z praktyki podmiotów leczniczych, które znacznie poprawiły swoje wyniki wskutek zastosowania narzędzi controllingu medycznego.