dr Edyta Bielak-Jomaa – w latach 2015–2018 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych VI kadencji, do 2019 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dr Bielak-Jomaa specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, zwłaszcza w sektorze prawa pracy, prawa rynku pracy, prawa medycznego i prawa dzieci do prywatności. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych. Jest autorką wielu publikacji i opinii prawnych oraz artykułów dotyczących problematyki ODO i prawa pracy.