dr hab. Jarosław Waśniewski – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi