dr hab. Maria Węgrzyn – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu