dr hab. Michał Marczak, profesor Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakład Jakości Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych. Kierownik Studiów Doktoranckich w projekcie InterDoktorMen Kierownik projektu InterDoktorMen.