Dr Iga Lipska ukończyła studia medyczne oraz studia podyplomowe na warszawskiej SGH (Szkoła Główna Handlowa) z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz opieką zdrowotną. Studia doktoranckie ukończyła pod patronatem WHO – Collaborating Center for Pharmaceutical Policy and Analysis.

Z Ministerstwem Zdrowia oraz systemem opieki zdrowotnej w Polsce związana jest od kilku lat. Między innymi pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kontroli w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Instytutu Polityki Zdrowotnej (IPZ), Wydziału Oceny Technologii Medycznych w AOTMiT. Wchodzi w skład Zespołu do spraw opracowania założeń polityki lekowej państwa. Jest członkiem Health Technology Assessment International (HTAi), International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) i Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Prezeska Zarządu Instytutu Polityki Zdrowotnej, Członek Grupy Roboczej HTA.