dr Piotr Popowski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Współorganizator Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Lekarz, dr nauk medycznych, Kierownik kilku projektów współpracy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych z samorządami terytorialnymi i biznesem w zakresie przygotowania i testowania rozwiązań koordynacji opieki i telemedycyny. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych – obecnie jego Przewodniczący. W działaniach Towarzystwa prowadzi sprawy dotyczące zintegrowanej opieki, w szczególności współpracy sektorów pomocy społecznej i zdrowia w kreowaniu rozwiązań opieki koordynowanej. Posiada doświadczenia w organizacji i zarządzaniu populacyjnymi programami zdrowotnymi. Przez wiele lat kierował ośrodkiem koordynacji populacyjnych programów profilaktycznych. W 2014 roku kierował projektem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, określającym możliwości powstania Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny – obecnie prace Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się zdrowiem publicznym oraz opieką zintegrowaną. W 2015 roku zainicjował powstanie Pomorskiego Partnerstwa na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej, które na Pomorzu skupia podmioty zaangażowane w rozwój form opieki.

Przedmiot: AI – czy i kiedy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka w systemie ochrony zdrowia?

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych pojęć pozwalających zrozumienie roli sztucznej inteligencji w systemie zdrowia. Poprzez konkretne przykłady przeanalizujemy, w jaki sposób implementacja AI zmienia system zdrowia i wykonywanie świadczeń, które dotychczas były przypisane określonym zawodom medycznym, w szczególności zawodowi lekarza. Przedmiotem rozważań będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – czy świat medycyny, który obecnie znamy przetrwa kolejną generację absolwentów szkół medycznych?
Intencją zajęć jest zwrócenie uwagi na fakt, że sztuczna inteligencja w sposób jakościowy modyfikuje role profesjonalistów medycznych i wynikające z tego zasady podziału pracy.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania, jakie napotyka wprowadzanie sztucznej inteligencji.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności rozumienia roli AI w transformacji systemu zdrowia, w szczególności w obszarach zastępowalności obecnych zasobów kadrowych.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

  • Self-care, prevention and wellness,
  • Triage and diagnosis,
  • Diagnostics,
  • Clinical decision support,
  • Care delivery,
  • Chronic care management,
  • Improving population-health management,
  • Improving healthcare operations.