dr Piotr Szynkiewicz, MBA – Prometriq Akademia Zarządzania

Opiekun merytoryczny programu Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia. Prezes Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, programu MBA Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewód doktorski) oraz m.in. kursów: Stanford University “Principles of Economics”, Duke University “The Challenges of Global Health”, University of Copenhagen “An Introduction to Global Health”, Johns Hopkins University “Systems Thinking in Public Health”, CEESTAHC „Pricing and Health Technology Assessment”, CMJ „Standardy akredytacji szpitali”, Price Waterhouse “Diagnostic Tool and Techniques for Consultants”.

W latach 1996-2009 kierownik kilkudziesięciu projektów restrukturyzacji największych firm działających w Polsce, w tym projektów informatyzacji (SAP/Business Objects, Oracle, IBM/Cognos). Specjalista w dziedzinie opracowania i wdrażania strategii (autor poradnika dotyczącego zastosowania metody strategicznej karty wyników – balanced scorecard) oraz modelowania i opomiarowania procesów biznesowych (autor podręcznika dotyczącego wdrożenia controllingu procesów).

W latach 2010-2020 kierownik projektów badawczych i doradczych dla sektora zdrowia, w tym dot. controllingu medycznego (80 szpitali), Narodowego Programu Zdrowia (3 projekty) oraz POWER (projekty e-MBA w ochronie zdrowia z udziałem ponad 1000 menedżerów). Pomysłodawca i ekspert systemu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych RODONET.

Gościnny wykładowca akademicki (SGH, UG, GUMed, AE we Wrocławiu, Uczelnia Łazarskiego, UM w Łodzi). Wyróżniony jako „wykładowca roku” przez Institute for International Research.

Naukowo zainteresowany zagadnieniami z pogranicza ekonomii, zarządzania i zdrowia publicznego, w tym w szczególności procesowym podejściem do zarządzania podmiotami leczniczymi, pomiarem wartości realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz rozwojem kompetencji cyfrowych pracowników medycznych.

Przedmiot: Specyfika ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień decydujących o specyfice ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki. Omówione zostaną ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, w tym takie pojęcia jak popyt indukowany, teoria agencji, pokusa moralna.

Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że wiele utrudnień spotykanych w codziennej praktyce funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia ma swoje systemowe podłoże i nie powinno być traktowanych jako lokalne lub przejściowe wypaczenia.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania dotyczące zarządzania, w tym trudność w zdefiniowaniu produktu jakim jest zdrowie i opomiarowaniu jakości i efektywności usług zdrowotnych, co istotnie wpływa na możliwe do zastosowania przez menedżerów metody i narzędzia zarządzania.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia elementów systemowych, specyficznych dla funkcjonowania ochrony zdrowia we wszystkich krajach rozwiniętych, od nieudolności i patologii jakie możemy zaobserwować w lokalnej praktyce funkcjonowania sektora zdrowia.

Wykład ma charakter wprowadzający i jako taki nie wyczerpuje poruszanych zagadnień, które są rozwijane w ramach kolejnych modułów programu Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia.