lek. Jolanta Czaplińska Jaszczurowska – lekarz, menedżer Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach lekarz, specjalista w dziedzinie pediatrii oraz balneologii I medycyny fizykalnej. Praktykuje czynnie  jako lekarz w opiece ambulatoryjnej.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia w Akademii Ekonomicznej ,a  geriatrii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1999-2008 pracownik Śląskiej Kasy Chorych, następnie  Narodowego Funduszu Zdrowia , w tym jako Dyrektor Departamentu Świadczeń Opiekii Zdrowotnej w Centrali NFZ.

W latach 2008-2021 dyrektor naczelny  i medyczny szpitali zarówno publicznych,  jak I  prywatnych, wspólpracując z podmiotami z opieki długoterminowej I ambulatoryjnej.

W latach 2016-2018 Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zainteresowania zdrowiem publicznym, jakością w ochronie zdrowia,  zagadnieniami z pogranicza ekonomii i medycyny,  w szczególności w zakresie lecznictwa stacjonarnego , realizuje dodatkowo jako  wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.