dr Łukasz Jasiński –asystent na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stały współpracownik Instytutu Misesa.