dr hab n. med. Maciej Krawczyk – Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – mgr rehabilitacji ruchowej, doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista fizjoterapii. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.