mgr Małgorzata Mrug – coach, trener biznesu, konsultant, facylitator, asesor.

Od 15 lat prowadzi szkolenia. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych i efektywności osobistej oraz negocjacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Prowadzi zajęcia dla studentów i słuchaczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W WSB jest Konsultantem Programowym na kierunku studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje”. Zrealizowała ponad 10500 godzin warsztatów. Jest certyfikowanym coachem ICC. Prowadzi procesy coachingowe w ramach coachingu menedżerskiego (executive coaching), coachingu narzędziowego (coaching on-the-job), coachingu rozwojowego (life coaching) oraz coachingu zespołowego (team coaching). Pracuje zgodnie z ideą coachingu holistycznego, która zakłada, że na przejawiane przez daną jednostkę zachowania wpływ ma więcej czynników niż tylko jej wiedza i umiejętności. Prowadzi działania doradcze, które mają na celu zdefiniowanie bieżącej sytuacji w organizacji, a następnie doprowadzenie do pożądanej zmiany. Ukończyła dwa certyfikowane kursy facylitacji: na Wszechnicy Uniwersytatu Jagiellońskiego oraz w metodyce Process Iceberg®. Diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy tak, aby pomóc zidentyfikować i rozwiązywać problemy, wspierać w podejmowaniu wartościowych i kreatywnych decyzji, podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka. Ukończyła Szkołę AC/DC. Projektuje i prowadzi sesje oceny: definiuje kompetencje i wskaźniki pomiarowe, pisze autorskie zadania, przygotowuje raporty oceny i rekomendacje rozwojowe, udziela badanym informacji zwrotnych. Współautorka aplikacji i serwisu MójTrener.edu, twórca kart metaforycznych Motivator.