mgr Alina Osowska – magister psychologii, Aktren

Ekspert w dziedzinie wystąpień publicznych, kreowania wizerunku i marki osobistej, a także komunikacji. Współpracowała m.in. z Aviva, Royal Canin, Port Gdańsk, Innergo Systems, a także firmami z branż IT, ICT, nieruchomości, finansów, administracji, marketingu oraz stowarzyszeniami.
Pomaga firmom, organizacjom oraz osobom indywidualnym realizować profesjonalną
i autentyczną komunikację podczas wystąpień publicznych, spotkań biznesowych oraz działań online.W pracy z uczestnikami szkoleń i konsultacji wykorzystuje głównie metody polegające na doświadczaniu i analizie, by na bieżąco przekładać teorię na praktykę.

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w tematyce komunikacji niewerbalnej, a także w zakresie biznesowego savoir-vivre’u, by świadomie i z powodzeniem wykorzystywać mowę ciała w komunikacji biznesowej.

Przedmiot: Wystąpienia publiczne

Celem części pierwszej będzie poznanie sposobów projektowania wystąpień zgodnie z ideą Human Centered Design, która obejmuje trzy fazy: inspirację, identyfikację możliwości, realizację. Jej skoncentrowanie na człowieku, pozwala prelegentowi uzyskiwać pożądane efekty na scenie online oraz offline.Efekt: Uczestnicy poznają metodologię tworzenia prezentacji opartą o Design Thinking (innowacyjne podejście do prezentowania treści).

Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia, uczestnicy będą potrafili w szybki sposób wybrać treści, które wykorzystają podczas swojego wystąpienia publicznego.

Efekt: Uczestnicy poznają narzędzie do generowania treści, dopasowanych do potrzeb swoich odbiorców.

W części drugiej zostaną przedstawione schematy prezentacji, dzięki którym możliwe jest usprawnienie i ustrukturyzowanie przygotowania do wystąpienia publicznego. Uczestnicy poznają schematy wystąpień publicznych, które z powodzeniem będą mogli dostosowywać do celu swoich wystąpień biznesowych.

Efekt: Uczestnicy poznają schematy różnych rodzajów wystąpień, na których będą mogli budować swoje prezentacje.

Część trzecia dotyczyć będzie wystąpień publicznych, a właściwie elementów, które sprawiają, że wystąpienie staje się ciekawe i angażujące. Zastosowanie odpowiednich technik prezentacyjnych pomoże uczestnikom zaprojektować profesjonalne wystąpienie biznesowe.

Efekt: Uczestnicy nauczą się wykorzystywać narzędzia wystąpień publicznych, dzięki którym zainteresują swoich słuchaczy.

Wykorzystanie matrycy narzędzi prezentera – matryca pomoże uczestnikom dobrać strategie przekazywania treści oraz techniki wystąpień publicznych, które wcześniej poznali – tak aby wpisywały się w schemat prezentacji. Każdy uczestnik dobierze zestaw narzędzi i technik na matrycy dopasowanej do schematu prezentacji.

Efekt: Uczestnicy poznają narzędzie do sprawnego projektowania swojego wystąpienia – na matrycy ustawiają poszczególne narzędzia, które ostatecznie tworzą całe wystąpienie.

W ostatniej części przedstawiony zostanie Personal Branding Na Scenie Online. Uczestnicy dowiedzą się, jak są postrzegani na scenie teraz, a także wyznaczą ścieżkę marki osobistej prelegenta. W tej części szkolenia wykorzystamy technikę coachingową – wyznaczenie punktu A oraz B wraz z dążeniem do wyznaczonych celów.

Efekt: Uczestnicy poznają swoją osobowość sceniczną, dzięki czemu podczas wystąpienia będą czuć się pewni siebie, nie tracąc na autentyczności.

Wykorzystanie mowy ciała podczas wystąpień publicznych online oraz offline. Na szkoleniu poruszymy temat kadrowania, mimiki, rodzaju gestów i ich zakresu, postawy, a także różnic w mowie ciała w wystąpieniach na żywo i w wystąpieniach online.

Efekt: Uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać swoją mową ciała podczas wystąpień biznesowych, by budować profesjonalny wizerunek.