mgr Tomasz Zawadzki – MindSonar

Dyrektor generalny w firmie MindSonar® Polska. Wraz z ekspertami holenderskimi prowadzi warsztaty certyfikacyjne w tej metodzie badania systemów wartości ludzi i ich hierarchii wartości. Od 17 lat jest trenerem kompetencji miękkich. Specjalizuje się w procesach sprzedaży. Współpracuje z globalnymi firmami szkoleniowymi jako facylitator, udrażnianiając procesy komunikacji między osobami czy grupami w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W roli menedżera działał w branżach: bankowej, ubezpieczeniowej oraz telekomunikacyjnej. Współtworzył też i wdrażał profile rekrutacyjne, modele coachingu dla sieci, standaryzację pracy, systemy wynagradzania oraz systemy raportowania.

Prowadzony przedmiot: MindSonar – diagnoza własnego potencjału menedżerskiego

MindSonar to narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Różnica w stosunku do “klasycznych” testów osobowości jest taka, że one pokażą kim jesteś jako osoba – zawsze i niezależnie od warunków. MindSonar zmierzy jak myślisz w konkretnej sytuacji i jak Twój sposób myślenia zmienia się wraz ze zmianą okoliczności.