Pan Dariusz Rajczyk, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ

Od roku 2021 Prezes Zarządu Głównego STOMOZ (Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej) – prezes Centrum Medycznego SILESIANA Sp. z o.o. Szpital w Zabrzu.