dr hab. Jarosław Pinkas – w latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015–2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2018–2020 Główny Inspektor Sanitarny

Profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP – Dziekan, Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Lekarz, menedżer, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015-2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2017-2018 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. W latach 2018-2020 Główny Inspektor Sanitarny.