prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego

Specjalizacja naukowa: zarządzanie jakością, jakość usług medycznych, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, kultura jakości, bezpieczeństwa i doskonałości;

Wieloletnia audytor systemów zarządzania, współpracujący m.in. z Lloyds Register;

Przewodnicząca Kapituły Pomorskiej Nagrody Jakości przy Naczelnej Organizacji Technicznej i Przewodnicząca cyklicznej konferencji „Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu”;

Współprzewodnicząca cyklicznej konferencji „Jakość i jej zastosowania. Quality and Its Applications” (we współpracy z Politechniką Gdańską

Członkini Zespołu Ekspertów w „Programie doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie”; Urząd Marszałkowski;

Członkini Komisji Nauk o Jakości przy Polskiej Akademii Nauk/o Poznań

Laureatka „Polskiej Nagrody Jakości” w kategorii Nauka, Krajowa Izba Gospodarcza

Kierownik, wykonawca, koordynator w sześciu projektach badawczych i rozwojowych, m.in. finansowanych przez NCBiR i NCN. Ostatnio – koordynator na Polskę w projekcie międzynarodowym, finansowanym przez The São Paulo Research Foundation, FAPESP w Brazylii, pt. “Unravelling the dark kitchen: consumer perception, mapping and food safety profiling”; numer: 2022/10468-9.

Promotor siedmiu doktorów, w tym trzech z obszaru opieki zdrowotnej.

Autorka blisko 220 publikacji naukowych, w języku polskim i angielskim.

Z zakresu opieki zdrowotnej, ostatnie publikacje to:

  • Małgorzata Z. Wiśniewska, Jakość usług medycznych: instrumenty i modele, CeDeWu, Warszawa 2021;
  • Małgorzata Z. Wiśniewska, Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej, Instytut Wydawniczy Spatium, Radom 2021;
  • Małgorzata Z. Wiśniewska , Ewa Marjańska, Piotr Grudowski, Just culture maturity questionnaire validation in a Polish hospital, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 157, 2022, s. 649-665