prof. Elżbieta Nowakowska –  profesor nauk farmaceutycznych; twórca oraz kierownik Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; uznany ekspert w zakresie farmakoekonomiki, oceny technologii medycznych, zarządzania i farmakologii; pomysłodawca i organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji farmakoekonomicznej; autorka ponad 500 cenionych opracowań z zakresu oceny efektywności kosztowej procedur medycznych i farmakoterapii.