dr hab. Sławomir Winch – prof. SGH.

Socjolog, doktor nauk ekonomicznych z zakresu organizacji i zarządzania. Kierownik Zakładu Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka prac naukowych koncentruje się na kwestiach kulturowych uwarunkowań zarządzania przedsiębiorstwem. Z tej perspektywy analizowane są procesy przywództwa, negocjacji oraz zachowań organizacyjnych. Prowadzone przedmioty to: zarządzanie,  zarządzanie z perspektywy HR Biznes Partner, negocjacje w zespołąch projektowych, zarządzanie i negocjacje w organizacjach wielokulturowych. W dorobku naukowym należy podkreslić realizację ilościowych i jakościowych badań empirycznych.  Innym aspektem pracy zawodowej jest praca szkoleniowo-doradcza dla blisko stu przedsiębiorstw handlowo-usługowo-produkcyjnych.