mgr inż. Sylwia Miezio – inżynier nanotechnologii, magister inżynier, konstruktor urządzeń medycznych, absolwent studiów podyplomowych Executive MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia, trener, szkoleniowiec, specjalista ds. RODO w medycynie oraz oceny technologii medycznych, inspektor ochrony danych, dyrektor programu Prometriq Executive MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia, redaktor „Magazyn ODO”.

Prowadzony przedmiot: Ocena technologii medycznych (HTA)

HTA jest międzynarodowo uznanym narzędziem gromadzenia i analizowania danych w celu transparentnego uzasadniania decyzji refundacyjnych, zalecanym do stosowania w krajach Unii Europejskiej (UE) na podstawie tzw. Dyrektywy Przejrzystości.

Celem zajęć jest zrozumienie przez studentów znaczenia HTA w podejmowaniu decyzji menedżerskich maksymalizujących efektywność w zakresie inwestycji w nowoczesne technologie medyczne w danym sektorze zdrowia. Słuchacze poznają analizy HTA, rodzaje badań oraz sposoby przeprowadzenia oceny wiarygodności.