ZASADY UCZESTNICTWA

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

ksiazki-zestaw

.

Zasady udziału w programie „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia”:

 • Czas trwania studiów to trzy semestry akademickie.
 • Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe i minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
 • Kwalifikacja na studia odbywa się na postawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest warunkiem wymaganym do ustalenia kwalifikowalności kandydatów na studia i wstępnej rezerwacji miejsca.
 • Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie MBA odbywa się po zaksięgowaniu pierwszej wpłaty (opłata wpisowa, całość lub I rata czesnego lub opłata za Pakiet MBA)
 • Opłata za studia wnoszona jest jednorazowo lub w ratach. Możliwe jest finansowanie studiów z udziałem Krajowego Funduszu Szkoleniowego i innych form wsparcia.
 • Koszt Pakietu MBA wynosi 490 zł (w przypadku podjęcia studiów koszt Pakietu MBA jest wliczony na poczet opłaty za studia)
 • Koszt wpisowego wynosi 490 zł (koszt bezzwrotny; osoby które nabędą Pakiet MBA są zwolnione z opłaty wpisowego)
 • Koszt Pakietu MBA obejmuje zestaw podręczników (9 pozycji) oraz materiałów pomocniczych.
 • Koszt studiów obejmuje:
  • udział w sesjach MBA – webinaria (soboty)
  • udział zajęciach w sesji stacjonarnej w Sopocie
  • opiekę merytoryczną i organizacyjną, w tym odnośnie wydarzeń towarzyszących MBA, m.in. uroczystości graduacji
  • wydanie odpowiednich świadectw i dyplomów, w tym dokumentów sygnowanych przez międzynarodowych partnerów Prometriq MBA.

Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.