Zasady uczestnictwa

Rejestracja

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.Zasady udziału w programie „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia”:

 • Czas trwania studiów to trzy semestry akademickie. Studia obejmują ponad 435 godzin zajęć w zróżnicowanej formie – webinaria w czasie rzeczywistym, sesje stacjonarne, praca grupowa online, dyskusje poświęcone wybranym zagadnieniom, e-learning.
 • Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe i minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
 • Kwalifikacja na studia odbywa się na postawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest warunkiem wymaganym do ustalenia kwalifikowalności kandydatów na studia i wstępnej rezerwacji miejsca.
 • Opłata za studia przy jednorazowej wpłacie wynosi 22 500 zł. Możliwe jest wnoszenie opłaty w ratach oraz finansowanie studiów z udziałem Krajowego Funduszu Szkoleniowego i innych form wsparcia. Słuchacze reprezentujący instytucje partnerskie Prometriq mogą uzyskać zniżkę. Słuchacze pokrywający koszty studiów w całości ze środków własnych mogą ubiegać się o stypendium.
 • Opłata obejmuje:
  • udział w sesjach MBA – webinaria w czasie rzeczywistym (co druga sobota) oraz Klub MBA (wybrane czwartki wieczorem)
  • dostęp do materiałów edukacyjnych na platformie e-learningowej,  w tym testów wiedzy dla poszczególnych modułów
  • zestaw podręczników – 9 pozycji, w tym podręczniki serii MBA w ochronie zdrowia oraz  “Ekonomika zdrowia”  T. Goetzen oraz “Redefiniowanie systemu opieki zdrowotnej” M. Porter/E. Teisberg
  • udział w sesji stacjonarnej w Sopocie i uroczystości graduacji w Gdańsku
  • opiekę merytoryczną w czasie studiów, w tym przy realizacji pracy lub projektu dyplomowego oraz organizację pracy zdalnej
  • przygotowanie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów: świadectwo polskie (III semestry, kat. B, 435 godzin) i międzynarodowy certyfikat MBA walidowany przez Porto Business School.
 • Istnieje możliwość zakupu samego Pakietu MBA (zestaw podręczników i pomocy naukowych MBA) w cenie 590 zł.
 • Bony edukacyjne serii *numer bonu* są ważne do 31 października 2023 roku.
 • Najważniejsze terminy:
  • sesja inauguracyjna 25 marca 2023 r. wykład “Siły transformacyjne w ochronie zdrowia: zarządzanie w czasach zagrożeń i nowych szans” wygłosi Artur Olesch – ekspert zdrowia cyfrowego, redaktor czasopisma o digitalizacji ochrony zdrowia OSOZ Polska, międzynarodowego portalu aboutDigitaHealth.com oraz ICT&Health International. Zapisy: mba@prometriq.pl
  • sesja stacjonarna w Sopocie 23-25 czerwca 2023 r.

Zapisy przyjmujemy na bieżąco. Istnieje możliwość uczestniczenia w zaległych zajęciach z kolejną grupą.