Medmetriq

Medmetriq – system raportów i analiz benchmarkingowych wspierających zarządzanie szpitalem

Medmetriq to system informatyczny wspomagający zarządzanie szpitalem opracowany w ramach  projektu PIM, współfinansowanego przez NCBiR. Zainteresowanym szpitalom oferujemy bezpłatne wdrożenie testowe. Prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.

Projekt PIM

Platforma Informacji Medycznych to projektu badawczo-rozwojowy realizowany przez Prometriq w ramach Programu INNOTECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Problem badawczy projektu dotyczył możliwości zebrania, analizy i prezentacji danych pochodzących z różnych niezależnych i rozproszonych źródeł w sposób, który zapewni ich jednorodność i możliwość wykorzystania w praktyce planowania alokacji zasobów w skali kraju oraz zarządzania efektywnością w skali poszczególnych jednostek medycznych.

Rezultaty projektu to m.in.:

  • baza wskaźników porównawczych dotyczących efektywności zarządzania szpitalami w wielu aspektach, w tym zarządzania ryzykiem
  • controlling medyczny – metodyka analizy porównawczej wskaźników medycznych i finansowych z wykorzystaniem specjalistycznej aplikacji Medmetriq, wdrożonej w kilkudziesięciu szpitalach
  • zestaw metod, narzędzi i tzw. dobrych praktyk, dostosowanych do potrzeb sektora ochrony zdrowia
  • szereg zaawansowanych analiz dotyczących m.in. zróżnicowania alokacji środków publicznych w dyspozycji OW NFZ (portal Obserwatorium NFZ)

W ramach projektu Platforma Informacji Medycznych obyły się liczne  konferencje, warsztaty i seminaria skierowane do menedżerów ochrony zdrowia. Działania edukacyjne realizowane były we współpracy z urzędami marszałkowskimi i innymi partnerami lokalnymi na terenie całej Polski a udział w nich wzięło ponad 1000 osób.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego